Град Крагујевац покреће иницијативу за проглашење заштићеног подручја градског парка „Језеро Бубањ“ у циљу заштите подручја од локалног значаја. Иницијатива код Завода за заштиту природе Србије се покреће ради израде Студије заштите којом се утврђују вредности тог подручја. Предлог Иницијативе утврђен је на седници Градског већа одржаној 22. марта и упућен је одборницима Скупштине града на разматрање и одлучивање.

Подручје градског парка „Језеро Бубањ“ представља драгоцену природну вредност града Крагујевца и већ дуги низ година проучавано је од стране локалних стручних организација и институција које се баве заштитом природе и животне средине. Као такав градски парк „Језеро Бубањ“ значајно доприноси очувању и унапређењу еколошких карактеристика урбане средине с обзиром на присуство различитих животних средина – копнених, обалских, водених. Осим очувања укупног биодиверзитета шумадијског подручја, језеро представља и привремену локацију на миграторном путу посебно водених птица. Имајући у виду да је језеро станиште субмерзних и емерзних биљака и других организама неспорно је да има велики значај у развоју природних животних средина у урбаном подручју.

Тренутно је у изради Извештај – Евидентирање еколошких притисака и процена стања у акумулацијама од значаја за становнике града Крагујевца у оквиру пројекта „Транспарентност података као битан чинилац очувања еколошких услуга хидроакумулација“ који финансира ЕУ, на коме су сарадници ЈКП „Водовод и канализација“ и Природно – математички факултет у Крагујевцу. Циљ је да се на територији града Крагујевца утврди присуство инвазивних врста риба, макробескичмењака и алги, на основу чега се дефинише еколошки потенцијал појединачних водених екосистема.

Чланови Градског већа утврдили су и предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације „Парк језеро Бубањ“ и упутили у скупштинску процедуру. Циљ израде тог документа су дефинисање намене и начина коришћења простора и уређење језера, дефинисање правила уређења и грађења, развој комуналне и саобраћајне инфраструктуре, дефинисање услова и мера заштите животне средине, природних и културних добара, енергетске ефикасности, приступачности и заштите од елементарних непогода и несрећа.