Помоћник градоначелника за омладину и сарадњу са Универзитетом Стефан Јовановић састао се данас са проф. др Ненадом Филиповићем, ректором Универзитета и деканима факултета крагујевачког Универзитета.

Састанку су присуствовали члан Градског већа за привреду Радомир Ерић, Марко Лукић, генерални секретар Универзитета, Љупка Михајловска, председница Управног одбора Савеза за приступачност Србија, Владимир Марковић, извршни директор Форума младих са инвалидитетом Крагујевац и Марија Ђоковић, координаторка Канцеларије за младе.

У циљу интензивније сарадње града са академском заједницом данас смо разговарали о партерском наступу у изради, аплицирању и реализацији међународних и републичких пројеката као и унапређењу летње стручне праксе. Посебан акценат стављен је на решавање проблема потреба студената са инвалидитетом и питање уклањања архитектонских баријера и приступачност објектима факултета као и кретање студената са инвалидитетом унутар зграде факултета. То питање је приоритетно и намеравамо да заједнички нађемо модел за његово решавање имајући у виду да због законских оквира не можемо директно да инвестирамо у инфраструктурне пројекте, рекао је Стефан Јовановић, помоћник градоначелника.

На захтев Филолошко-уметничког факултета, који има студенте са инвалидитетом а настава се одржава у просторијама Правног факултета, у току  је тендер за набавку платформе по стандардима за уклањање архитектонске баријере. Економски факултет има рампу, али свесни смо да већина објеката нема решено то питање као ни питање кретања студената са инвалидитетом унутар зграде факултета као ни друге облике подршке за такве студенте, рекао је на састанку ректор крагујевачког Универзитета, проф. др Ненад Филиповић. Пре свега, треба сагледати потребе, урадити елаборате приступачности по стандардима за сваки факултет и у законским оквирима спровести техничке могућности. Нису сви факултети подједнако оптерећени тим проблемом али факултети који имају студенте са инвалидитетом морају да обезбеде платформе, рампе или друга техничка решења. Говорећи о заједничким пројектима, ректор Филиповић је рекао да Универзитет ради већ неколико пројеката и спреман је да заједнички са локалном самоуправом наступи према свим инфраструктирним, истраживачким и другим пројектима који имају смисла у партнерском функционисању.

Проблеми са којима се сусрећу студенти са инвалидитетом на крагујевачким факултетима доминантни су у свим високошколским установама у Србији. Јасно је да је уклањање архитектонских баријера процес али први корак ка решавању је истраживање, анализа и израда елабората у односу на амбијенталну целину зграде сваког од факултета. То је један од питања којим се бави Савез за приступачност Србије, рекао је Владимир Марковић, извршни директор Форума младих са инвалидитетом Крагујевац.

Говорећи о унапређењу летњих стручних пракси, Радомир Ерић, члан Градског већа за привреду оценио је да је њено спровођење у локалној самоуправи и администрацији веома фунционално. Он је предложио да поред друштвених и економских факултета такав сличан пројекат би требало спровести и за студенте техничких и машинских факултета уз подршку и у сарадњи са привредним сектором и Клубом привредника Крагујевац, што би представљало добар помак и сасвим сигурно дао добре резулатте, оценио је Ерић.