1. Име локације: ЕЛВОД

  • Укупна површина: 47.281 м²
  • Површина покривена темељима зграда: 3.696 м²
  • Претходна намена: Производња електричне опреме
  • Инфраструктура: Локација је потпуно опремљена инфраструктуром (без гаса)
  • Приступ путевима: Локација је 100м удаљена од магистралног пута М23 и 1км од магистралног пута М1.11, 28км од аутопута Е75.
  • Аеродром у Београду је удаљен 140км, а аеродром у Нишу 160км.
 2. Име локације: ДИОРК

  • Укупна површина: 5.218 м²
  • Површина покривена темељима зграда: 1.500 м²
  • Претходна намена: Производња текстила
  • Будућа намена: Производња објеката
  • Инфраструктура: Потпуно опремљено инфраструктуром.
 3. Име локације: БАЉКОВАЦ

  • Сала 1- 420 м², 3,80м висине
  • Сала 2- 465 м², 4,20м висине
  • Први спрат у сали 1-420 м²
  • Складиште – 135 м²
  • Сала 3 (још увек у изградњи) – 540 м², 6м у висину
  • Уколико сте заинтересовани, можемо да повећамо салу према вашим потребама и захтевима, и спремни смо да урадимо све што је потребно да би се прилагодили потребама ваше производње.
  • Приступ путевима: Локација је 1 км удаљена од ФАС-а.
 4. Име локације: МЕХАНИЗАМ ПЛАСТ

  • Укупна површина: 1.000 м²
  • Сала 200 м², и 4,50м у висину
  • Складиште 150 м² и 3м у висину
  • Кухиња за чај, канцеларије, двориште…
  • Приступ ФАС-у: 500м
 5. Назив локације: “Фабрика намештаја Живановић”

  • Столарска радионица – површина 25,94 м²
  • Производне хале (3) и складишта – површине 1.900 м²
  • Фабрика за сушење дрвета – површина 114,8 м²
  • Плац површине 0,79ха, комплетно насут, ограђен, 50% избетониран, са комплетно опремљеном инфраструктуром
  • Уколико је потребна висина већа од 4,5м постоји могућност надзиђивања до 6 или 8м
  • Плац поседује три улаза тако да је могуће дељење на три целине
  • Управно-стамбена зграда – 243,5 м². Трем, котларница, трафо станица од 160КW, два артерска бунара…
 6. Назив локације: МЕТАЛ Системи д.о.о

  • Површина објекта – 30.984 м²
  • Производна хала (недовршена) – 7.136 м²
  • Пословне просторије (недовршене) – 5.223 м²
  • Објекат је близу центра града, важних магистралних саобраћајница, аутобуске и железничке станице
 7. Назив локације: “МИЛЕТИЋ” – Индустријска зона Петровац

  • Површина објекта: 300 м2, 3м висине
  • Инфраструктура: Комплетно опремљена.
 8. Назив локације: “МАРКОВИЋ”

  1. Хала 1 – Десимировац – 324 м², 3м висина
  2. Хала 2 – Ћава 112 м², 3м висина
  3. Инфраструктура: комплетно опремљена локација.
 9. Назив локације: Драгобраћа

  • Површина објекта: 350 м2
  • Расположиво:
   • 2 хале висине 4м,
   • 2 тоалета са купатилима
   • 2 канцеларије
   • мини кухиња
   • гаража.
  • Инфраструктурна опремљеност: Објекат има канализацију, струју, воду и грејање на струју (норвешки штедљиви радијатори) или чврсто (парно грејање).
   Објекат се налази поред магистралног пута Крагујевац-Краљево.