Индустријска зона Феникс

Локација: улаз у град, наслањајући се на пут Крагујевац – Баточина
Површина земљишта – укупно: 150 ха
Намена земљишта: индустријске и радне зоне
Електрична енергија: ТС – 110/10 / 10кВ
Гас: п = 3 бар у дистрибутивној мрежи; Капацитет: 8000м³/ч
Вода: п = 2,5 – 4 бара

Индустријска зона “КОРМАН ПОЉЕ”

Локација: улаз у град, наслањајући се на аутопут
Површина земљишта – укупно: 170 ха
Земљиште које нудимо: 30 ха
Електрична енергија: ТС – 110/35 / 10кВ
Инфраструктурна опрема: у складу са потребама инвеститора