Привредни савет града Крагујевца

//Привредни савет града Крагујевца
Привредни савет града Крагујевца2018-09-03T10:24:10+00:00

Привредни савет Града Крагујевца формиран је Решењем о образовању Привредног савета Града Крагујевца, број 112-1060/12-V од 19. јуна 2012. године.Савет има 21 члана и чине га представници привреде, Управе града, Универзитета и осталих организација и институција које су од значаја за развој пивреде у граду.

Задатак Савета је :

  • давање иницијатива у вези економског развоја града Крагујевца,
  • разматрање стратегија и планова економског развоја Града као и њиховог спровођења,
  • доношење закључака, препорука и мишљења од важности за унапређење пословне климе у локалној заједници,
  • припрема измена и допуна стратешких и акционих планова економског развоја града Крагујевца,
  • давање мишљења и предлога за унапређење рада у делу привредних активности Управе Града, јавних предузећа, установа и организација чији је оснивач град Крагујевац.
  • Чланови Савета именују се на период од 4 године.

Стручне, административно-техничке, оперативне и друге послове за потребе Савета обавља секретар Савета.

Привредни Савет ради и одлучује на седницама Савета у складу са Пословником о раду Привредног савета.Седнице Савета одржавају се по потреби а најмање једанпут у три месеца.

На седницама Савета презентују се анализе и приврдни показатељи везани за град Крагујевац а истовремено се расправља и о темама битним за функционисање привреде, висини пореза, ценама комуналних услуга, структури радне снаге и начинима да се образовни профили прилагоде потребама и захтевима тржишта радне снаге.

Документи

Icon
Решење
215.85 KB 54 преузимања
Icon
Решење о измени
211.25 KB 61 преузимања

Промени величину слова
Контраст
Ова страница користи колачиће, због унапређења Вашег корисничког искуства. Наставком истраживања странице, Ви прихватате употребу колачића. Ако су Вам потребне додатне информације и/ или не желите да имате колачиће када користите страницу, посетите део О ЗАШТИТИ ПРИВАТНОСТИ. Прихватам