Град Крагујевац ће поступајући по Закључцима Владе Републике Србије и одлуци Скупштине града Крагујевца, преко Банке Поштанска штедионица а.д. Београд, извршити исплату дела признатих потраживања бивших запослених Застава камиони Крагујевац доо – у стечају.

Исплата за бивше раднике стечајног дужника, који су потписали сагласности, почеће дана 18. новембра 2022. године, на шалтерима Банке Поштанска штедионица а.д. Београд, у Крагујевцу и то у пословним јединицама:

  • у улици Зорана Ђинђића број 11  (где ће бити одређен посебан шалтер за ову исплату) и у улици Краља Милана IV  број 24

Припадајућа новчана средства могу се подићи лично. Од докумената неопходно је дати на увид личну карту.

Бивши радници стечајног дужника (из Прилога 1. Закључака) који се из оправданих разлога нису одазвали на позив надлежне градске управе и нису потписали сагласност, неопходно је да се јаве градској управи за финансије (канцеларија 434 – зграда органа Града – Трг Слободе број 3) , како би добили инструкције за даље поступање, које ће им омогућити исплату припадајућих средства.