Градска изборна комисија је на вечерашњој седници донела закључак о отклањању недостатака Изборне листе Др Војислав Шешељ – Српска радикална странка коју је поднела Српска радикална странка за избор одборника Скупштине града Крагујевца јер садрже недостатке који су сметња за њено проглашење.

Недостаци се односе на неисправно попуњен образац КГ2020-1 и непотпуну документацију, исправку имена и матичног броја на изборној листи кандидата за одборнике под редним бројевима 23, 14 и 28. Увидом у документацију утврђено је да листа није у складу са чланом 20. став 2 Закона о локалним изборима којим је прописано да на изборној листи мора бити 40% мање заступљеног пола и да међу сваких пет кандидата по редоследу на листи мора бити најмање по два кандидата – припадника оног пола који је мање заступљен на листи а није достављен  и Образац КГИ2020-4.

Градска изборна комисија града Крагујевца подносиоцу изборне листе наложила је да најкасније  у року од 48 сати од часа достављања закључка отклони недостатке.