Градска изборна комисија на 39. седници одржаној 06. јуна у 13, 00 сати донела је Закључак о отклањању недостатака изборне листе „Руска странка – Владимир Ђорђевић“ коју је поднела Руска странка за избор одборника Скупштине града.

Увидом у достављену документацију утврђени су недостаци ове изборне листе и то: подносилац није доставио сагласност политичке странке о називу Изборне листе и сагласност о носиоцу Изборне листе. У документацији није достављена оверена фотокопија решења из регистра политичких партија, а утврђене су и грешке у обрасцима изјава бирача који подржавају ову изборну листу.

У складу с тим, подносиоцу изборне листе ГИК је наложио да отклони недостатке и уподоби изборну листу у року од 48 сати од часа уручења Закључка.