Због одржавања манифестације ”Шумадијски дани шљиве” у Страгарима, у периоду од 28.07.2022. године од 12.00 часова до 01.08.2022. године до 12.00 часова, уводи се привремени режим саобраћаја:

  • Забрањује се динамички и стационарни саобраћај за сва моторна возила, осим возила са посебном дозволом и возила хитних служби у улици Тополској (од раскрснице са државним путем IIб реда број 367 до раскрснице са улицама Жике Пинтера и Танаска Рајића), затим у улици Жике Пинтера (од раскрснице са улицама Тополском и Танаска Рајића до раскрснице са улицом Душана Милошевића), као и улица Танаска Рајића (од раскрснице са улицама Жике Пинтера и Тополске до раскрснице са улицом Вољавчанском).

У истом периоду возила јавног транспорта путника на линији са ознаком:

  • 606 у смеру „А“ возиће скраћеном трасом до пумпе (станице Азбест-пумпа) у Страгарима, где ће бити и окретница.

За време измене режима саобраћаја возила ће користити постојећа регистрована аутобуска стајалишта.