Град Крагујевац, Градска управа за развој, Одељење за опште и правне послове, на основу члана 50. ст. 1. Закона о планирању и изградњи (”Службени гласник РС”, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13– одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), оглашава

 ЈАВНИ УВИД

у

 – Нацрт Измене и допуне Плана генералне регулације ”Насеља Вашариште” – стадион Чика Дача

 – Нацрт Измене и допуне дела Плана детаљне регулације Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне II Лепеница – Складишни центар” уз ул. Складишни центар

  

Јавни увид нацрта планова  обавиће се у периоду од 22.04.2021. године, закључно са 24.05.2021.године, у просторијама града Крагујевца, V спрат. Јавни увид  се може остварити  и на интернет адреси града Крагујевца www.kragujevac.rs.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложене нацрте планова, биће пружене потребне информације и стручна помоћ приликом тумачења планског документа радним данима од 11,00 до 14,00 сати. Потребне информације и стручну помоћ заинтересованим лицима  даваће и Иван Радуловић, главни урбаниста града Крагујевца,  радним данима од 13-14 часова, уз претходно заказивање термина на телефон 034 335-324.

У току излагања на јавни увид нацрта Измене и допуне дела плана детаљне регулације Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне II Лепеница – Складишни центар” уз ул. Складишни центар, организоваће се јавна презентација дана 12. маја 2021.  године (среда) са почетком у  12 часова  у ЈП ”Урбанизам” – Крагујевац, ул. Краља Петра Првог бр. 23.

Примедбе на плански документ у току јавног увида могу се у писаној форми (на шалтеру 13 у згради Града Крагујевца или препорученом пошиљком) упутити Градској управи за развој, Одељење за опште и правне послове, (канцеларија 40) Трг слободе 3, 34000 Крагујевац, закључно са 24.05.2021. године.

Јавна седница Комисије за планове Скупштине града Крагујевца одржаће се у згради Града Крагујевца, Трг слободе 3 (сала 105), 03.06.2021. године (четвртак) са почетком у 11,30 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Крагујевца.

Нацрти планова се могу преузети на:

Icon

Измене и допуне ПГР “Насеља Вашариште“, Измене и допуне дела ПГР “Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне II Лепеница- Складишни центар“
16.09 MB 2 датотека(е) 29 преузимања

Прикажи/сакриј листу докумената у архиви

FileAction
Нацрт Измене и допуне ПГР ''Насеља Вашариште'' – стадион Чика Дача.7zПреузми 
Нацрт Измене и допуне дела ПГР ''Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне II Лепеница - Складишни центар''.zipПреузми