На територији Града, екипе Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац, у складу са Програмом одржавања комуналне инфраструктуре у петак, 12. августа, обављају следеће радове:

– припрема улице Милутина Луковића за асфалтирање

– ископ канала на Градској депонији

– насипање каменог материјала, припрема ударних рупа за асфалтирање и асфалтирање припремљених површина на територији МЗ Велике Пчелице и МЗ Дулене

– санација улица после обилних падавина на територији МЗ Илићево и МЗ Петровац

– гребање асфалтних површина, припрема за асфалтирање и асфалтирање припремљених површина на територији МЗ Рамаћа

– обележавање хоризонталне сигнализације – аутобуских стајалишта у Лепеничком Булевару

– поправка оштећене и уградња недостајуће вертикалне сигнализације и опреме пута на раскрсници улица Владимира Роловића и Авалске

– ручно чишћење и прочишћавање пешачких стаза, тротоара и платоа, сакупљање папира са јавних површина, машинско чишћење и ноћно прање саобраћајница у складу са програмом одржавања јавне хигијене

– прање улица изводи се у улицама Драгослава Миловановића Деме и Блаже Хаџивуковића

– кошење уређених зелених површина на територији МЗ Аеродром и МЗ Денино брдо

– орезивање дрвећа на територији МЗ Бубањ и МЗ Центар града

– кошење непожељне вегетације на територији МЗ Ботуње

– редовно одржавањe јавног осветљења, замена дотрајалих сијалица и отклањање кварова на мрежи јавног осветљења на територији МЗ Велики Шењ