На територији Града, екипе Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац, у складу са Програмом одржавања комуналне инфраструктуре у понедељак, 20. јуна, обављају следеће радове:

– асфалтирање Индустријске улице

– припрема ударних рупа за асфалтирање на територији МЗ Пивара

– насипање, планирање и ваљање пута на територији МЗ Чумић

– ископ, насипање, планирање и ваљање сервисне саобраћајнице у Индустријској зони

– фрезовање оштећених асфалтних површина и припрема за асфалтирање у делу улице Саве Ковачевића

– обележавање хоризонталне сигнализације у улици Радоја Домановића, Булевару Краљице Марије, као и на раскрсници улица Саве Ковачевића и Браће Николић

– ручно чишћење и прочишћавање пешачких стаза, тротоара и платоа, сакупљање папира са јавних површина, машинско чишћење и ноћно прање саобраћајница у складу са програмом одржавања јавне хигијене

– пролећно прање улица изводи се у улици Драгослава Срејовића

– кошење уређених зелених површина на територији МЗ Багремар, МЗ Станово,             МЗ Бубањ, МЗ Сушица и МЗ Аеродром, као и у Спомен парку „Крагујевачки октобар“

– орезивање дрвећа на простору Кнежевог арсенала

– редовно одржавањe јавног осветљења, замена дотрајалих сијалица и отклањање кварова на мрежи јавног осветљења на територији МЗ Трмбас, као и у кругу                    КЦ Крагујевац

На територији Града Крагујевца, на дан 20. јун 2022. године Градска управа за

развој и инвестиције, реализује и спроводи стручни надзор на радовима на следећим

објектима:

– радови на фекалној канализацији- „Чиста Србијa“;

– радови на санацији фасаде зграде „Просвета“

– радови на енергетској санацији О.Ш.Мирко Јовановић у Крагујевцу

– игралишта- опремање

– ИБРД- улица Кошутњачки вис