На територији Града, екипе Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац, у складу са Програмом одржавања комуналне инфраструктуре у уторак, 21. јуна, обављају следеће радове:

– асфалтирање пута на територији МЗ Добрача

– припрема ударних рупа за асфалтирање на територији МЗ Пивара

– насипање, планирање и ваљање пута на територији МЗ Чумић

– ископ, насипање, планирање и ваљање сервисне саобраћајнице у Индустријској зони

– фрезовање оштећених асфалтних површина и припрема за асфалтирање у делу улице Саве Ковачевића

– обележавање хоризонталне сигнализације на територији МЗ Палилуле и МЗ Ердоглија, као и у улици Владимира Роловића

– ручно чишћење и прочишћавање пешачких стаза, тротоара и платоа, сакупљање папира са јавних површина, машинско чишћење и ноћно прање саобраћајница у складу са програмом одржавања јавне хигијене

– прање улица изводи се у улици Драгослава Срејовића

– кошење уређених зелених површина на територији МЗ Багремар, МЗ Денино брдо, МЗ Бубањ, МЗ Центар и МЗ Вашариште

– орезивање дрвећа у улицама Михаила Ивеше и Краља Александра Првог Карађорђевића

– редовно одржавањe јавног осветљења, замена дотрајалих сијалица и отклањање кварова на мрежи јавног осветљења на територији МЗ Трмбас, МЗ Виногради и МЗ Угљешница

На територији Града Крагујевца, на дан 21. јун  2022.године Градска управа за развој и инвестиције, реализује и спроводи стручни надзор на радовима на следећим објектима:

–радови на фекалној канализацији- „Чиста Србијa“;

– радови на санацији фасаде зграде „Просвета“

– радови на енергетској санацији О.Ш.Мирко Јовановић у Крагујевцу

– игралишта- опремање

– ИБРД- улица Кошутњачки вис