На територији Града, екипе Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац, у складу са Програмом одржавања комуналне инфраструктуре у четвртак, 23. Јуна, обављају следеће радове:

– припрема ударних рупа за асфалтирање на територији МЗ Херој Филип Кљајић

– насипање, планирање и ваљање пута на територији МЗ Ботуње

– ископ, насипање, планирање и ваљање сервисне саобраћајнице у Индустријској зони

– припрема за асфалтирање у делу улице Саве Ковачевића

– поправка оштећене и уградња недостајуће вертикалне сигнализације и опреме пута на територији Града

– ручно чишћење и прочишћавање пешачких стаза, тротоара и платоа, сакупљање папира са јавних површина, машинско чишћење и ноћно прање саобраћајница у складу са програмом одржавања јавне хигијене

– прање улица изводи се у улици Драгослава Срејовића, као и на простору Кнежевог арсенала

– кошење уређених зелених површина на територији МЗ Белошевац, МЗ Лепеница, МЗ Петровац и МЗ Пивара

– орезивање дрвећа на територији МЗ Бубањ и МЗ 1.мај

– редовно одржавањe јавног осветљења, замена дотрајалих сијалица и отклањање кварова на мрежи јавног осветљења на територији МЗ Пивара и МЗ Ердеч

На територији Града Крагујевца, на дан 23. јун 2022.године Градска управа за развој и инвестиције, реализује и спроводи стручни надзор на радовима на следећим објектима:

– радови на фекалној канализацији- „Чиста Србијa“;

– радови на санацији фасаде зграде „Просвета“- завршетак радова 27.06.2022. год.

– радови на енергетској санацији О.Ш.Мирко Јовановић у Крагујевцу

– игралишта- опремање

– завршетак радова на отвореним базенима- опремање и текуће одржавање

– ИБРД- улица Кошутњачки вис