На територији Града, екипе Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац, у складу са Програмом одржавања комуналне инфраструктуре у петак, 24. јуна, обављају следеће радове:

– припрема и санирање ударних рупа асфалтом на простору Кнежевог арсенала

– насипање, планирање и ваљање пута на територији МЗ Ботуње

– ископ, насипање, планирање и ваљање сервисне саобраћајнице у Индустријској зони

– припрема за асфалтирање у делу улице Саве Ковачевића

– обележавање хоризонталне сигнализације на раскрсници улице Јована Гостовића и Булевара Краљице Марије, као и у улицама Јесењинова и др Илије Коловића

– ручно чишћење и прочишћавање пешачких стаза, тротоара и платоа, сакупљање папира са јавних површина, машинско чишћење и ноћно прање саобраћајница у складу са програмом одржавања јавне хигијене

– прање на простору Кнежевог арсенала

– кошење уређених зелених површина на територији МЗ Белошевац, МЗ Багремар, као и у Спомен парку „Крагујевачки октобар“

– орезивање дрвећа на територији МЗ Аеродром

– редовно одржавањe јавног осветљења, замена дотрајалих сијалица и отклањање кварова на мрежи јавног осветљења на територији МЗ Пивара и МЗ Грошница