На територији Града, екипе Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац, у складу са Програмом одржавања комуналне инфраструктуре у четвртак, 28. јула, обављају следеће радове:

– припрема пута за асфалтирање на територији МЗ Опорница – 2. Северна магистрала

– гребање асфалтних површина и припрема за асфалтирање на територији МЗ Рамаћа и МЗ Угљаревац

– санирање ударних рупа на територији МЗ Страгари

– израда пешачких стаза у делу улице Саве Ковачевића

– рехабилитација пута на територији МЗ Горња Сабанта

– обележавање хоризонталне сигнализације у улицама Владимира Роловића и Николе Пашића

– ручно чишћење и прочишћавање пешачких стаза, тротоара и платоа, сакупљање папира са јавних површина, машинско чишћење и ноћно прање саобраћајница у складу са програмом одржавања јавне хигијене

– прање улица изводи се у улици Раје Вуксановића

– кошење уређених зелених површина на територији МЗ Багремар

– крчење и кошење непожељне вегетације на територији МЗ Мале Пчелице

– орезивање дрвећа на територији МЗ Лепеница

– редовно одржавањe јавног осветљења, замена дотрајалих сијалица и отклањање кварова на мрежи јавног осветљења на територији МЗ Илићево

На територији Града Крагујевца, на дан 28. јул 2022.године Градска управа за развој и инвестиције, реализује и спроводи стручни надзор на радовима на следећим објектима:

–радови на фекалној канализацији- „Чиста Србијa“;

– радови на енергетској санацији О.Ш.Мирко Јовановић у Крагујевцу

– игралишта- опремање