На територији Града, екипе Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац, у складу са Програмом одржавања комуналне инфраструктуре у уторак, 28. јуна, обављају следеће радове:

– припрема и санирање ударних рупа асфалтом у улици Војводе Петра Бојовића, као и на простору Кнежевог арсенала

– насипање, планирање и ваљање пута на територији МЗ Ботуње

– ископ, насипање, планирање и ваљање сервисне саобраћајнице у Индустријској зони

– припрема за асфалтирање у делу улице Саве Ковачевића

– обележавање хоризонталне сигнализације у улицама Љубомира Јовановића, Петра Драпшина, Петровачка магистрала и Кормански пут

– поправка оштећене и уградња недостајуће вертикалне сигнализације и опреме пута на територији Града

– ручно чишћење и прочишћавање пешачких стаза, тротоара и платоа, сакупљање папира са јавних површина, машинско чишћење и ноћно прање саобраћајница у складу са програмом одржавања јавне хигијене

– прање улица изводи се у улици 9.маја

– кошење уређених зелених површина на територији МЗ Вашариште, МЗ Палилуле,              МЗ Лепеница, МЗ Ердоглија и МЗ Аеродром

– орезивање дрвећа на територији МЗ Аеродром

– редовно одржавањe јавног осветљења, замена дотрајалих сијалица и отклањање кварова на мрежи јавног осветљења на територији МЗ Белошевац и МЗ Петровац

На територији Града Крагујевца, на дан 28. јун 2022.године Градска управа за развој и инвестиције, реализује и спроводи стручни надзор на радовима на следећим објектима: –радови на фекалној канализацији- „Чиста Србијa“; – радови на енергетској санацији О.Ш.Мирко Јовановић у Крагујевцу – игралишта- опремање – радови на језеру у Шумарицама- почетак радова – ИБРД- улица Кошутњачки вис