На територији Града, екипе Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац, у складу са Програмом одржавања комуналне инфраструктуре у понедељак, 28.новембра, уколико временски услови дозволе, обављају следеће радове:

– припрема за асфалтирање улица Јована Шарића и Рада Кончара

– санација ударних рупа у улицама Цара Душана и Косовска

– фрезовање асфалтних површина и насипање локалног пута каменим агрегатом на територији МЗ Маслошево

– поправка оштећене светлосне сигнализације на раскрсници улице Краља Петра I и Лепеничког Булевара

– постављање табли са називима улица на територији МЗ Виногради

– ручно чишћење и прочишћавање пешачких стаза, тротоара и платоа, сакупљање папира са јавних површина и машинско чишћење саобраћајница у складу са програмом одржавања јавне хигијене

– дневно прање у улицама Владике Николаја Велимировића, Саве Ковачевића, Војводе Путника и Карађорђева

– орезивање сувих грана дрвећа улицама Даничићева и Краљевачка

– садња дрворедних садница у улицама Града Караре, Саве Ковачевића, Николе Пашића, Светозара Марковића и Јанка Веселиновића

– у складу са мерама које је донело Министарство рударства и енергетике, а у циљу уштеде електричне енергије врши се наизменично искључење појединачних сијаличних места јавног осветљења на територији Града

– екипе ЈКП “Водовод и канализација” Крагујевац изводе радове на чишћењу таложника сливника и решетки кишне канализације у улици Ивана Цанкара