На територији града, екипе Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац, у складу са Програмом одржавања комуналне инфраструктуре у петак, 29. јула, обављају следеће радове:

– асфалтирање припремљених површина испред Пијаце на Аеродрому

– припрема пута за асфалтирање на територији МЗ Опорница – 2. Северна магистрала

– гребање асфалтних површина и припрема за асфалтирање на територији МЗ Рамаћа и МЗ Баре

– израда пешачких стаза у делу улице Саве Ковачевића

– рехабилитација пута на територији МЗ Горња Сабанта

– обележавање хоризонталне сигнализације на територији МЗ Вашариште

– поправка оштећене и уградња недостајуће вертикалне сигнализације и опреме пута у улицама Радоја Домановића, Авалска, Октобарских жртава и Раје Вуксановића

– ручно чишћење и прочишћавање пешачких стаза, тротоара и платоа, сакупљање папира са јавних површина, машинско чишћење и ноћно прање саобраћајница у складу са програмом одржавања јавне хигијене

– прање улица изводи се у улици Раје Вуксановића

– кошење уређених зелених површина на територији МЗ Багремар и МЗ Ердоглија

– крчење и кошење непожељне вегетације на територији МЗ Мале Пчелице

– орезивање дрвећа на територији МЗ Лепеница

– редовно одржавањe јавног осветљења, замена дотрајалих сијалица и отклањање кварова на мрежи јавног осветљења на територији МЗ Илићево и МЗ Аеродром