На територији Града, екипе Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац, у складу са Програмом одржавања комуналне инфраструктуре у петак, 30.септембра, уколико временски услови дозволе, обављају следеће радове:

– припрема Страгарске улице за асфалтирање

– асфалтирање припремљених површина у улици Владе Недељковића

–  фрезовање оштећених асфалтних површина и припрема за асфалтирање на територији МЗ Мале Пчелице и у улици Драгослава Срејовића

– санација дела пута на територији МЗ Грошница

– обележавање хоризонталне сигнализације у улицама Косовска и Драгослава Срејовића

– ручно чишћење и прочишћавање пешачких стаза, тротоара и платоа, сакупљање папира са јавних површина, машинско чишћење и ноћно прање саобраћајница у складу са програмом одржавања јавне хигијене

– дневно прање у улицама Иве Андрића и Драгојла Дудића

– кошење уређених зелених површина на територији МЗ Багремар и МЗ Палилуле

– орезивање дрвећа у Пиварском парку

– у складу са мерама које је донело Министарство рударства и енергетике, а у циљу уштеде електричне енергије врши се наизменично искључење појединачних сијаличних места јавног осветљења на територији Града