На територији Града, екипе Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац, у складу са Програмом одржавања комуналне инфраструктуре у понедељак, 8. августа, обављају следеће радове:

– припрема улице Милутина Луковића за асфалтирање

– радови на формирању парцеле на Бозман гробљу

– израда банкина на територији МЗ Горња Сабанта и МЗ Опорница – 2. Северна магистрала

– припрема ударних рупа за асфалтирање и асфалтирање на територији МЗ Палилуле

– санација улица после обилних падавина на територији МЗ Бресница и МЗ Илићево

– гребање асфалтних површина и припрема за асфалтирање дуж локалног пута Баре – Рамаћа

– обележавање хоризонталне сигнализације у Светогорској улици

– поправка оштећене и уградња недостајуће вертикалне сигнализације и опреме пута у Светогорској улици

– ручно чишћење и прочишћавање пешачких стаза, тротоара и платоа, сакупљање папира са јавних површина, машинско чишћење и ноћно прање саобраћајница у складу са програмом одржавања јавне хигијене

– прање улица изводи се у улици Бреснички до

– кошење уређених зелених површина на територији МЗ Аеродром

– орезивање дрвећа на територији МЗ Багремар

– редовно одржавањe јавног осветљења, замена дотрајалих сијалица и отклањање кварова на мрежи јавног осветљења на територији МЗ Аеродром и МЗ Угљешница

На територији Града Крагујевца, на дан 08. август 2022.године Градска управа за развој и инвестиције, реализује и спроводи стручни надзор на радовима на следећим објектима:

-радови на фекалној канализацији- „Чиста Србијa“;

– радови на енергетској санацији О.Ш.Мирко Јовановић у Крагујевцу

– игралишта- опремање, игралиште у Реснику

– санација фасаде зграда са атласима