Деветој редовној седници Локалног антикорупцијског форума, одржаној у Свечаној сали Правног факултета присуствовао је и председник Скупштине града Мирослав Петрашиновић. На седници су, поред осталог, размотрене реализоване мере из Локалног антикорупцијског плана, као и расписивање ликовног и литерарног конкурса у контексту борбе против корупције за ученике основних и средњих школа, јер је превентивни рад са младима од пресудног заначаја.

Овај сазив Локалног антикорупцијског форума формиран је крајем 2019. године. Броји пет чланова који чине грађани изабрани по јавном конкурсу на основу својих компетенција, истакла је Зорица Сорак председница ЛАФ –а. У претходној години установили смо наш Правилник и процедуре, упознали смо се са свим значајним документима и законском регулативом. Прошли смо и низ онлајн обука везаних пре свега за узбуњиваче и нови закон о јавним набавкама.  Посебан акценат био је на документима која се тичу транспарентности јавних конкурса и позива, свега што је везано за урбанизам и уопште за живот града Крагујевца, а у ингеренцији је локалне самоуправе. Радили смо и на томе да добијемо мејл адресу lafkg@kg.org.rs и простор на званичној интернeт страни града како би били доступни грађанима.

С обзиром на то да је Локални антикорупцијски форум скупштинско радно тело, желео сам да се упознам са досадашњим активностима и како су задовољни сарадњом са Градском управом када су у питању њихови захтеви, истакао је председник Скупштине града Мирослав Петрашиновић. Интересовало ме да ли су добијали податке које су тражили и на крају које би мере требало да предузмемо како би смањили евентуалну појаву корупције у органу локалне самоуправе.

Очекујем да ће, како су најавили чланови Форума, њихов извештај о раду крајем марта ући у скупштинску процедуру и да ће се, након што прође скупштинске одборе, наћи и пред одборницима градског парламента. Све што у извештају буде предочено као мера,  ми ћемо да спроведемо у потпуности, поручио је Петрашиновић.