Резултати испитивања микробиолошке и хигијенске исправности воде за пиће на јавним чесмама са изворском водом показали су да ниједан од 10 анализираних узорака није исправан и безбедан за употребу.

То су чесме у Букоровцу, Дивостину, на језеру Бубањ, затим у насељима Кошутњак, Теферич, Белошевац, Ждраљица, чесма Капавац, Петровац и Грујина чесма.

Вода на јавним чесмама прикљученим на градски водовод хемијски и бактериолошки је исправна за пиће. Реч је о чесмама у Пешачкој зони, Великом парку, у насељима Мала Вага и Аеродром, као и код хотела Зеленгора.