Градско веће на седници одржаној 19. новембра донело је Закључак којим се утврђује динамика јавне расправе о Нацрту буџета града Крагујевца за 2021. годину, у периоду од 24. новембра до 2. децембра 2020. године, до 12.00 часова.

Нацрт буџета града Крагујевца за 2021. годину, биће истакнут на званичном сајту града Крагујевца, огласној табли Градске управе и огласним таблама свих месних заједница. Град Крагујевац позива све заинтересоване институције, организације и појединце да узму учешће у јавној расправи о Нацрту буџета града Крагујевца за 2021. годину, као и да своје примедбе и предлоге доставе на један од следећих начина:

Предлоге и сугестије могуће је доставити на е-mail javnaraspravakg@kg.org.rs као и у писаном облику убацивањем у кутију за предлоге до 2.децембра до 12.00 часова, која се налази у холу приземља Градске управе града Крагујевца Трг слободе бр.3, 34000 Крагујевац.

Сви предлози и сугестије које у писаној форми стигну до 2. децембра до 12.00 часова на адресу Градске управе за заједничке послове града Крагујевца, Трг слободе бр.3, 34000 Крагујевац сматраће се благовременим.

Иначе, јавна трибина о Нацрту буџета града Крагујевца за 2021. годину, у складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом, као и мерама које се предузимају у циљу спречавања ширења вируса КОВИД-19, неће бити одржана.