У понедељак 27. септембра почеће јавна расправа о Нацрту Плана развоја града Крагујевца за период 2021 – 2031. године и трајаће до 12. октобра у 12,00 часова. Динамику јавне расправе о том документу утврдило је Градско веће на данас одржаној седници.

Нацрт Плана развоја града Крагујевца, биће истакнут на званичном сајту града Крагујевца, адреса www.kragujevac.rs и огласној табли Градске управе града Крагујевца.

Позивају се све заинтересоване институције, организације и појединци да узму учешће у јавној расправи о Нацрту Плана развоја града Крагујевца за период 2021 – 2031.године, као и да своје примедбе и предлоге доставе на један од следећих начина:

На е-mail javnaraspravakg@kg.org.rs или у писаној форми, на адресу Градске управе за развој и инвестиције, улица Николе Пашића 6/2, 34000 Крагујевац са назнаком „Нацрт Плана развоја града Крагујевца“.

Током спровођења јавне расправе биће организоване три јавне презентације Нацрта Плана развоја града Крагујевца за заинтересоване стране и то: за образовну заједницу 1.октобра, за представнике привреде 6. октобра, а дан касније 7. октобра за организације цивилног друштва.

У четвртак 30.септембра, у периоду од 9.00 до 12.00 часова, у канцеларији број 6. у ул. Николе Пашића 6/2 (други спрат) сва заинтересована лица могу лично да изврше увид у Нацрт Плана развоја града Крагујевца, где ће овлашћено лице од стране Градске управе за развој и инвестиције пружати додатна објашњења.

За примедбе и сугестије сачињен је образац који ће бити доступан на линку https://www.kragujevac.rs/e-usluge/javne-rasprave/.