Јавна расправа о Нацрту плана развоја града Крагујевца за период 2021 – 2031. године трајаће до 11. октобра. Након презентација за образовну заједницу и привреднике на територији града Крагујевца, данас је одржана јавна презентација документа за цивилни сектор и удружења грађана.

Презентацији су у име града присуствовали Сања Туцаковић, чланица Градског већа за локалну самоуправу, др Гордана Дамњановић, чланица Градског већа за здравствену и социјалну заштиту, Миљан Бјелетић, члан Градског већа за културу, Стефан Никезић, члан ГВ за унапређење и заштиту животне средине и Предраг Стевовић, члан ГВ за спорт. Поред представника невладиних организација и удружења, презентацији је присуствовала Ана Радојевић, енергетски менаџер града Крагујевца.

Одржавањем јавних презентација стратешких докумената града испуњавамо пети развојни приоритет а то је јавна управа по мери грађана. Један од циљева јесте повећање транспарентности рада јавне управе, повећање учешћа привреде, грађана, невладиних организација и удружења у одлучивању јер сви заједно учествујемо у креирању будућности града Крагујевца, истакла је Сања Туцаковић, чланица ГВ.

У наредне три  године, подсетила је Туцаковић, циљеви су повећање ефикасности Градске управе, повећање учешћа грађана у раду, планирању и доношењу одлука развоја града Крагујевца, увођење нових софтвера, нових алата и механизама за интерактиван однос са грађанима и низ других мера. Учешћем у јавној презентацији очекујемо да сваки од учесника идејама и примедбама да свој допринос, јер је свака сугестија добродошла а све објективне ћемо и испунити, рекла је Сања Туцаковић, чланица Градског већа за локалну самоуправу.

Према речима др Дамњановић, у области социјалне заштите приоритет и једна од капиталних инвестиција  је реконструкција и адаптација Центра за социјални рад за чију реализацију у вредности од око 900 хиљада евра се, преко Канцеларије за јавна улагања, очекује финансијска подршка Владе РС. У области здравствене заштите је неколико приоритета, у плану одрживог развоја, пре свега, адаптација и реконтрукција Клиничког центра Крагујевац, затим адаптација и реконструкција Центра за трансфузиологију, унапређење система здравствене заштите на примарном нивоу кроз изградњу дечијег диспанзера и студентске поликлинике поред Опште болнице. Јавна презентација је прилика да се чују потребе удружења, цивилног сектора у области здравствене и социјалне заштите, тим пре што је у завршној фази израда стратешког документа Стратегија развоја у систему социјалне заштите, истакла је др Дамњановић.

Први и основни задатак, када је реч о екологији и заштити животне средине, истакао је Стефан Никезић, члан Градског већа, јесте градска топлана и прелазак котлова са угља на гас, решавање пепелишта, као и санирање старе депоније у Јовановцу и нова регионална депонија са спалионицом у Витлишту. Поред тога је постројење за прераду отпадних вода у Крагујевцу и Страгарима као и Северна обилазница, која не само да ће растеретити саобраћај у граду већ ће и смањити загађење ваздуха, истакао је он. Град Крагујевац је у циљу унапређења и заштите животне средине, изградио зелену гаражу а донето је и низ одлука који се тичу заштите животне средине и смањења загађености ваздуха у граду. У плану је доношење нових одлука и све то ради добијања статуса Крагујевца као ’’зеленог града’’. Сматрам да је веома битно да се тај појам нађе у Плану развоја града за период 2021 -2031 и сваком наредном док се не постигну циљеви а Крагујевац има добре предиспозиције, закључио је Никезић.

Трећом јавном расправом је заокружено учешће грађана, институција, привреде и невладиног сектора у стварању заједничког документа за креирање будућности града Крагујевца. Јавна расправа ће трајати до 11. октобра а осам дана након њеног завршетка биће сублимирани резултати дискусија и извештаји који ће кориговати нацрт документа и до краја октобра ће бити предат Скупштини града на усвајање.