Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, објавила је Јавни позив за подношење Захтев за признавање права на накнаду дела тошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице за радну 2020/21. годину за децу која се налазе на Изводу из листе чекања са 62.9735 бодова закључно са 62.0014 бодова.

Образац захтева може се преузети лично или на званичној интернет презентацији града Крагујевца www.kragujevac.rs, a предаје се непосредно Градској управи за друштвене делатности и послове са грађанима у Улици Цара Лазара бр. 15, од понедељка 28. септембра у времену од 09.00 до 14.00 сати. Рок за подношење захтева је 16. октобар. Захтев може поднети само родитељ, старатељ или хранитељ детета.

Број расположивих капацитета односно слободних места приватних предшколских установа са условима, уз текст Јавног позива се налази на званичној интернет презентацији града Крагујевца