Град Крагујевац је 14. јула расписао Јавни позив за учешће привредних субјеката у реализацији Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводи Министарство рударства и енергетике у сарадњи са локалним самоуправама. Јавни позив за привредне субјекте отворен је до 29. јула 2021. године и доступан је на линку ЈАВНИ ПОЗИВ за учешће привредних субјеката реализацији мера енергетске транзиције на територији града Крагујевца – Град Крагујевац (kragujevac.rs)

Министарство рударства и енергетике је 22. априла расписало Јавни позив за локалне самоуправе по коме је Град на већ опредељених 5 милиона динaра сопствених средстава добио још 5 милиона динара и та средства ће бити употребљена за субвенционисање примене мера енергетске ефикасности. Овога пута Град се определио за четири мере: замену столарије за коју је опредељено 6 милиона динара, замену котлова на чврсто гориво котловима на пелет, за коју је опредељено 1,4  милиона динара, замену котлова на чврсто гориво котловима на гас, за коју је опредељено 2 милиона динара и уградњу соларних панела, за коју је опредељено 600.000 динара.

Програм је започео потписивањем Уговора између Министарства рударства и енергетике и Града Крагујевца 25. јуна 2021. године.

Након објављивања листе привредних субјеката који су узели учешће у овом Програму, биће расписан Јавни позив за грађане.