У оквиру мера активне политике запошљавања у 2020. години које партнерски реализују град Крагујевац и Национална служба за запошљавање филијала у Крагујевцу, ЈКП Шумадија Крагујевац је почело са спровођењем јавних радова на којима су ангажована незапослена лица са евиденције Националне службе за запошљавање.

Радови обухватају уклањање и санацију дивљих депонија, чишћење и одржавање јавних површина на територији града Крагујевца, уклањање корова и самоникле траве поред ивичњака, као и уклањање плаката са стубова јавне расвете и места на којима није предвиђено лепљењ. Јавним радовима је обухваћено и орезивање и чишћење зелених површина, чишћење гробља, уређење банкина, грабуљање зелених површина и сакупљање орезаних грана.

На јавним радовима у трајању од 4 месеца биће ангажовано 19 лица с инвалидитетом и спроводиће се на 20 локација у граду.

Циљ јавног рада је уклањање дивљих депонија, чишћење јавних површина у градском и приградском подручју на територији града Крагујевца, као и унапређење заштите животне средине и смањење количине отпада.