Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у сарадњи са начелницима управних округа и јединицама локалне самоуправе, спроводи процедуру јавног увида у нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године на животну средину. Процедура јавног увида се спроводи у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи, Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања и Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину.

Jавни увид нацрта плана са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину обавиће се у периоду од 05.априла.2021. године, закључно са 05.05.2021.године, у просторијама града Крагујевца, приземље (хол). Јавни увид се може остварити и на интернет адреси града Крагујевца www.kragujevac.rs. и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti-list/137/180.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложени план и извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину, биће пружене потребне информације и стручна помоћ приликом тумачења планског документа радним данима од 13,00 до 14,00 сати. Потребне информације и стручну помоћ заинтересованим лицима даваће Иван Радуловић, главни урбаниста града Крагујевца, у згради Града Крагујевца, канцеларија 119.

Примедбе на плански документ и извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину, у току јавног увида могу се у писаној форми (на шалтеру 13 у згради Града Крагујевца или препорученом пошиљком) упутити Градској управи за развој, Одељење за опште и правне послове, (канцеларија 40) Трг слободе 3, 34000 Крагујевац, закључно са 05.05.2021. године, или директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд, као и електронском поштом: pprs@mgsi.gov.rs.

Icon

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ
171.40 MB 9 датотека(е) 140 преузимања

Прикажи/сакриј листу докумената у архиви

FileAction
Strateska procena PPRS12032021.pdfПреузми 
PPRS Nacrt_12.03.2021.pdfПреузми 
OGLAS javni uvid PPRS.pdfПреузми 
04bREF_PPRS_Zivotna.pdfПреузми 
04aREF_PPRS_Turizam.pdfПреузми 
03bREF_PPRS_energetika.pdfПреузми 
03aREF_PPRS_saobracaj.pdfПреузми 
02REF_PPRS_urbanrural.pdfПреузми 
01REF_PPRS_Namena.pdfПреузми