Наручилац: Скупштина града

Линк на коме можете можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/96041