Наручилац: Градска управа за финансије и јавне набавке

Линк накоме можете преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/59251