Наручилац: Градска управа за развој

Линк на коме можете преузети документацију : https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/2002