На данас одржаној, деветој седници Савет за запошљавање града Крагујевца, разматране су пријаве и дата мишљења у вези са захтевима за спровођење јавног позива Националне службе за запошљавање у 2021. години који се односи на доделу субвенција послодавцима за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих. За ову меру град Крагујевац и Национална служба за запошљавање издвојили су 5 600 000 динара.

Према речима Јелене Зорнић из Националне службе за запошљавање, до сада је поднето 13 захтева од стране послодаваца, од којих 12 испуњавају све услове јавног позива. Сви послодавци који су упутили захтев траже запошљавање по једног лица, од којих је једно лице из категорије осталих теже запошљивих лица, а 11 из категорије особе са инвалидитетом.

Свих 12 предлога који испуњавају све услове из јавног позива су изрангирани, бодовани и Савет за запошљавање је усвојио прелиминарну листу предлога. Укупан износ потраживања по овим захтевима је 2 840 000 динара. Како је јавни позив отворен до 30. септембра, а нису утрошена сва средства предвиђена за реализацију програма, Савет за запошљавање града Крагујевца, упутио је позив заинтересованим послодавцима да конкуришу.

Заинтересовани послодавци могу да се пријаве Националној служби за запошљавање – филијали Крагујевац. За све додатне информације, контакт особа у Градској управи је Саша Соковић, начелник Одељења за локални економски развој и привреду (060 23 40 406).

Како је јавним позивом дефинисано, субвенција се одобрава послодавцима који припадају приватном сектору, регистрованим на територији града Крагујевца, у једнократном износу, ради запошљавања незапослених који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање филијале Крагујевац и имају пребивалиште на територији града Крагујевца.

Категорије теже запошљивих на које се ова субвенција односи су: млади до 30 година старости – без завршеног средњег образовања, млади у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама, старији од 50 година, Роми, особе са инвалидитетом, радно способни корисници новчане социјалне помоћи, незапослени који се налазе на евиденцији незапослених дуже од 12 месеци и жртве породичног насиља.