16. 09. 2021.

Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја Радио – базне станице мобилне телефоније “КГ3406_01 КГ_Крагујевац_Булевар краљице Марије”, на кп.бр. 2776 КО Крагујевац 3

2021-09-16T14:46:39+02:0016. сеп 2021. @ 14:46|Категорије: Јавна књига|

1. Захтев [...]

20. 01. 2021.

“TELEKOM SRBIJA”ad Kragujevac-базна станица,”КГ–Станово 2”, улица Радована Мићовића бр. 25А

2021-01-20T11:03:50+01:0020. јан 2021. @ 11:03|Категорије: Јавна књига|

Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја: Базне станице за мобилну телефонију "TELEKOM SRBIJA" ad Kragujevac, - ПРОЈЕКТА радио  базна станица мобилне телефоније "КГ – Станово 2" KG127 KGU127 KGO127 KGL127,   на кп.бр. 8098 КО Крагујевац 3, Улица Радована Мићовића бр. 25А у Крагујевцу, на територији града Крагујевца

19. 01. 2021.

Радио – базна станице мобилне телефоније “КГ3524_01 КГ_Крагујевац_Aеродром_4”

2021-01-19T12:00:50+01:0019. јан 2021. @ 12:00|Категорије: Јавна књига|

Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја: Радио - базне станице мобилне телефоније "КГ3524_01 КГ_Крагујевац_Aеродром_4" (у оквиру ограђеног простора, у дворишту пословног објекта у насељу Аеродром, на носачима решеткастог антенског стуба), на кп.бр. 6294/3, КО Крагујевац 4 (улица Млавска бб), на територији града Крагујевца...

11. 01. 2021.

“ТЕЛЕНОР” доо-базнa станицa мобилне телефоније “КРАГУЈЕВАЦ 21”,улицa Јеличка бр.10

2021-01-11T14:04:34+01:0011. јан 2021. @ 14:04|Категорије: Јавна књига|

Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја: Пројекат – базне станице мобилне телефоније на локацији "КРАГУЈЕВАЦ 21", на кп.бр. 13017 КО Крагујевац (на стамбеном објекту у улици Јеличка бр.10), носиоца пројекта "ТЕЛЕНОР" д.о.о., Омладинских бригада 90, 11 070 Нови Београд Евиденциони број захтева: Број досијеа: XXV-02-501-100/20 од 27.03.2020. године

11. 01. 2021.

“ТРНАВА-ПРОМЕТ” ДОО-изградње бензинске станице и стамбеног блока у насељу “СТАРА РАДНИЧКА КОЛОНИЈА”

2021-01-11T13:01:00+01:0011. јан 2021. @ 13:01|Категорије: Јавна књига|

Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања: "ТРНАВА-ПРОМЕТ" ДОО, Доња Трнава бб  за Пројекат – изградње бензинске станице и стамбеног блока у насељу "СТАРА РАДНИЧКА КОЛОНИЈА", на к.п. бр. 5185/42,   КО Крагујевац 3, на територији града Крагујевца 2. Евиденциони број захтева: Број досијеа: XVIII-501-157/19 од 10.06.2019.

11. 01. 2021.

“MIND REAL ESTATE DOO”-објекат производне хале са портирницом  и МРС-ОМ, Лужнице

2021-01-11T12:55:14+01:0011. јан 2021. @ 12:55|Категорије: Јавна књига|

Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја: ПРОЈЕКАТ – објекат проиѕводне хале са портирницом  и МРС-ОМ , која се налази на кп.бр. 4791 КО Лужнице, на територији града Крагујевца, од стране носиоца пројекта "MIND REAL ESTATE DOO" , Алеја Милановић бб, 34 325 Лужнице Евиденциони број захтева: Број досијеа: XXV-02-501-118/20 од 14.5.2020. године

11. 01. 2021.

“CTP Kappa DOO”-складишни објекат за потребе аутомобилске индустрије у радној зони Феникс

2021-01-11T12:52:40+01:0011. јан 2021. @ 12:52|Категорије: Јавна књига|

Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја: Пројекат – Производно – складишни објекат објекта за потребе аутомобилске индустрије у радној зони Феникс,  која се налази на кп.бр. 10422/1, 10422, 10420 и 10418/6 КО Крагујевац 4, на територији града Крагујевца, од стране носиоца пројекта "CTP Kappa DOO" из Београда, ул.  Зорана Ђинђића 64а Евиденциони број захтева: Број досијеа: XXV-02-501-100/20 од 27.03.2020. године

Go to Top