Јавне расправе

10. 06. 2020.

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ о Нацрту закључка о областима за које ће бити расписан Јавни конкурс за расподелу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката удружења која су од јавног интереса за града Крагујевца у 2020. години

2020-06-10T09:02:39+02:0010. јун 2020. @ 9:02|Категорије: Јавне расправе|

Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима на основу члана 3. Правилника о начину, поступку и критеријумима за остваривање права за доделу средстава за подстицање програма/пројеката или финансирање недостајућег дела средстава из буџета града Крагујевца за реализацију програма/пројеката од јавног интереса које реализују удружења...

3. 06. 2020.

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ о Нацрту закључка о одређивању приоритетних области за које ће бити расписан Јавни конкурс за расподелу средстава за финансирање/суфинансирање програма удружења/организација којима се доприноси унапређењу социјалне заштите у 2021. години

2020-06-12T15:04:34+02:003. јун 2020. @ 10:05|Категорије: Јавне расправе|

Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима на основу члана 3. Правилника о начину, поступку и критеријумима за остваривање права за доделу средстава за подстицање програма/пројеката или финансирање недостајућег дела средстава из буџета града Крагујевца за реализацију програма/пројеката од јавног интереса које реализују удружења (“Сл. лист града Крагујевца“ број 4/20 – пречишћен текст), упућује...

3. 06. 2020.

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ о Нацрту закључка о одређивању приоритетних области за које ће бити расписан Јавни конкурс за расподелу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката удружења/организација којима се доприноси унапређењу социјалне заштите у 2020. години

2020-06-12T14:59:10+02:003. јун 2020. @ 9:54|Категорије: Јавне расправе|

Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима на основу члана 3. Правилника о начину, поступку и критеријумима за остваривање права за доделу средстава за подстицање програма/пројеката или финансирање недостајућег дела средстава из буџета града Крагујевца за реализацију програма/пројеката од јавног интереса које реализују удружења (“Сл. лист града Крагујевца“ број 4/20 – пречишћен текст), упућује...

3. 06. 2020.

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ о Нацрту закључка о одређивању приоритетних области за које ће бити расписан Јавни конкурс за расподелу средстава за финансирање/суфинансирање програма удружења/организација којима се доприноси унапређењу здравствене заштите у 2021.години

2020-06-12T10:32:25+02:003. јун 2020. @ 9:43|Категорије: Јавне расправе|

Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима на основу члана 3. Правилника о начину, поступку и критеријумима за остваривање права за доделу средстава за подстицање програма/пројеката или финансирање недостајућег дела средстава из буџета града Крагујевца за реализацију програма/пројеката од јавног интереса које реализују удружења (“Сл. лист града Крагујевца“ број 4/20 – пречишћен текст), упућује...

3. 06. 2020.

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ о Нацрту закључка о одређивању приоритетних области за које ће бити расписан Јавни конкурс за расподелу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката удружења/организација којима се доприноси унапређењу здравствене заштите у 2020.години

2020-06-12T10:29:05+02:003. јун 2020. @ 9:13|Категорије: Јавне расправе|

Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима на основу члана 3. Правилника о начину, поступку и критеријумима за остваривање права за доделу средстава за подстицање програма/пројеката или финансирање недостајућег дела средстава из буџета града Крагујевца за реализацију програма/пројеката од јавног интереса које реализују удружења (“Сл. лист града Крагујевца“ број 4/20 – пречишћен текст), упућује...

11. 03. 2020.

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ о Нацрту закључка о одређивању приоритетних области за које ће бити расписан Јавни конкурс за расподелу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката удружења/организација којима се доприноси унапређењу социјалне заштите у 2020.години и програма у 2021.години

2020-03-11T14:58:34+01:0011. мар 2020. @ 14:53|Категорије: Јавне расправе|

Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима на основу члана 3. Правилника о начину, поступку и критеријумима за остваривање права за доделу средстава за подстицање програма/пројеката или финансирање недостајућег дела средстава из буџета града Крагујевца за реализацију програма/пројеката од јавног интереса које реализују удружења...

11. 03. 2020.

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ о Нацрту закључка о одређивању приоритетних области за које ће бити расписан Јавни конкурс за расподелу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката удружења/организација којима се доприноси унапређењу здравствене заштите у 2020.години и програма у 2021.години

2020-03-11T14:53:43+01:0011. мар 2020. @ 14:36|Категорије: Јавне расправе|

Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима на основу члана 3. Правилника о начину, поступку и критеријумима за остваривање права за доделу средстава за подстицање програма/пројеката или финансирање недостајућег дела средстава из буџета града Крагујевца за реализацију програма/пројеката од јавног интереса које реализују удружења...

4. 03. 2020.

Позив за јавну расправу о Нацрту закључка о одређивању приоритетних области за које ће бити расписан Јавни конкурс за расподелу средстава за финансирање програма удружења којима се доприноси развоју пољопривреде на територији града Крагујевца у 2020. години

2020-03-09T12:52:47+01:004. мар 2020. @ 8:20|Категорије: Јавне расправе|

Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима на основу члана 3. Правилника о начину, поступку и критеријумима за остваривање права за доделу средстава за подстицање програма/пројеката или финансирање недостајућег дела средстава из буџета града Крагујевца за реализацију програма/пројеката од јавног интереса које реализују удружења...

2. 03. 2020.

Извештај о примедбама достављеним у току јавне расправе поводом Нацрта закључка о одређивању приоритетних области за које ће бити расписан Јавни конкурс за расподелу средстава буџета града Крагујевца за финансирање програма удружења којима се доприноси унапређењу и заштити животне средине у 2020. години

2020-03-02T12:40:16+01:002. мар 2020. @ 12:40|Категорије: Јавне расправе|

[...]

2. 03. 2020.

Закључак о одређивању приоритетних области за које ће бити расписан Јавни конкурс за расподелу средстава за финансирање програма удружења којима се доприноси заштити и унапређењу животне средине у 2020. години

2020-03-02T12:31:27+01:002. мар 2020. @ 12:09|Категорије: Јавне расправе|

[...]

Go to Top