28. 09. 2021.

“036 Метали” доо доо Крагујевац захтев за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада

2021-09-28T12:03:58+02:0028. сеп 2021. @ 12:03|Категорије: Обавештења о дозволама у области управљања отпадом|

Јавност и заинтересоване органе и организације да је оператер "036 Метали" доо доо Крагујевац, улица Милице Милојковић број 1, поднео захтев за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада на локацији радне јединице у Крагујевцу која се налази на кп.бр. 4703/1 КО Крагујевац 1, на територији града Крагујевца...

30. 12. 2020.

“KEМЕКО” доо Ваљево-донето решење о трећој измени дозволе за складиштење и третман неопасног отпада

2020-12-30T14:02:46+01:0030. дец 2020. @ 14:02|Категорије: Обавештења о дозволама у области управљања отпадом|

Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине,  обавештава вас  да је на захтев оператера “KEМЕКО” доо Ваљево, издато решење о трећој измени решења о издавању дозволе за складиштење и третман неопасног отпада на локацији у улици Драгослава Срејовића 89, на кп.бр. 1559/8 КО Крагујевац 1, на територији града Крагујевца.

22. 12. 2020.

Обавештење о издавању решења о издавању интегралне дозволе за складиштење неопасног отпада Дорадо

2020-12-22T16:23:10+01:0022. дец 2020. @ 16:23|Категорије: Обавештења о дозволама у области управљања отпадом|

Градска управа за друштене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине, обавештава вас да је на захтев оператера - ''Дорадо'' доо Крагујевац...

12. 11. 2020.

”Дорадо” доо -поднет захтев за дозволу за складиштење неопасног отпада, кп.бр. 1510 КО Крагујевац 1

2020-11-12T14:34:38+01:0012. нов 2020. @ 14:34|Категорије: Обавештења о дозволама у области управљања отпадом|

Јавност и заинтересоване органе и организације да је оператер ''Дорадо'' доо Крагујевац, Складишни центар 9, поднео захтев за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада на локацији која се налази на кп.бр. 1510 КО Крагујевац 1,  на територији града Крагујевца.

22. 09. 2020.

ЈКП ”Шумадија”-донето решење о издавању дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада

2020-09-24T08:17:21+02:0022. сеп 2020. @ 8:14|Категорије: Обавештења о дозволама у области управљања отпадом|

Градска управа за друштене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине, обавештава вас  да је на захтев оператера - ЈКП ''Шумадија'' Крагујевац, улица Индустријска бр.12 издато решење о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији града Крагујевца. У спроведеном поступку донето је Решење број XXV-02-501-201/20 од 21.09.2020. године

10. 09. 2020.

“COPER TRADE” д.о.о. огранак Крагујевац-захтев за издавање дозволе за складиштење опасног отпада-хидрометарулгија обојених метала

2020-09-10T13:46:03+02:0010. сеп 2020. @ 13:46|Категорије: Обавештења о дозволама у области управљања отпадом|

На основу члана 63. став 5. и члана 69. Закона o управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 – др. закон)  Одељење за развој попљопривреде и заштиту животне средине: О Б А В Е Ш Т А В А Јавност и заинтересоване органе и организације да је Министарству  заштите животне средине Републике Србије, Привредно друштво "COPER TRADE" д.о.о. Чачак, ул. Трнава бб, огранак Крагујевац, достав

9. 09. 2020.

ЈКП ”Шумадија”-Обавештење о поднетом захтеву за издавање дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада

2020-09-09T13:24:53+02:009. сеп 2020. @ 13:24|Категорије: Обавештења о дозволама у области управљања отпадом|

На основу члана 69. Закона o управљању отпадом (“Сл. гласник РС” бр.  36/09, 88/10, 14/16 и 95/2018-др. закон), Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине    О Б А В Е Ш Т А В А Јавност и заинтересоване органе и организације да је оператер ЈКП ''Шумадија'' Крагујевац, поднело захтев за издавање дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији града Крагујевца. Уз захтев, приложена је следећа документација: Извод о регистрацији привредног субјекта;

10. 01. 2020.

Одузимање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада “ДОРАДО” д.о.о.

2020-01-13T12:23:34+01:0010. јан 2020. @ 13:04|Категорије: Обавештења о дозволама у области управљања отпадом|

Град Крагујевац, Градска управа за просторно планирање, урбанизам изградњу и заштиту животне средине – Служба за заштиту животне средине донела је Решење број XVIII-501-111/18 од 31.12.2019. године, којим се одузима дозвола регистарског броја 047 издата од стране Града Крагујевац, Градске управе за просторно планирање, урбанизам изградњу и заштиту животне средине – Служба за заштиту животне средине под бројем XVIII-501-111/18 од 08.06.2018. године и 25.04.2019. године, оператеру постројења "ДОРАДО" д.о.о., Крагујевац

1. 10. 2019.

Обавештење Министарства о захтеву за издавање дозволе ”REC-EE-O” д.о.о.

2019-10-01T09:38:44+02:001. окт 2019. @ 8:56|Категорије: Обавештења о дозволама у области управљања отпадом|

Јавност и заинтересоване органе и организације да је Министарству  заштите животне средине Републике Србије, Привредно друштво ''REC-EE-O'' д.о.о., улица Томе Буше бр. 14, Београд, Оператер Привредно друштво за рециклажу електричног и елктронског отпада ''REC-EE-O'' д.о.о. Београд...

Go to Top