6. 05. 2022.

Урбанистички пројекат за реконструкцију и надградњу породичног стамбеног објекта и претварање у стамбено – пословни објекат на кп бр. 2921/1 К.О. КРАГУЈЕВАЦ 3

2022-05-12T08:36:31+02:006. мај 2022. @ 8:10|Категорије: Јавна презентација урбанистичких пројеката|

На основу члана 63. ст.2. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21)...

8. 04. 2022.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УП за изградњу стамбено–пословног комплекса са подземном гаражом на кп.бр. 10472/21 К.О. Крагујевац 4

2022-04-08T13:32:28+02:008. апр 2022. @ 13:32|Категорије: Јавна презентација урбанистичких пројеката|

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу стамбено–пословног комплекса са подземном гаражом на кп.бр. 10472/21 К.О. Крагујевац 4, обавиће се у просторијама Градске управе за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење (зграда Управе града Крагујевца, V спрат, канцеларија број 508) у периоду од 16.04.2022. године закључно са 23.04.2022.године, сваког радног дана од 11 до 14 часова...

6. 04. 2022.

Јавна презентација три урбанистичка пројекта 6.04.2022

2022-04-12T15:24:02+02:006. апр 2022. @ 8:25|Категорије: Јавна презентација урбанистичких пројеката|

На основу члана 63. ст.2. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21)...

1. 03. 2022.

Јавна презентација УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ВАТРОГАСНОГ ДОМА У КРАГУЈЕВЦУ

2022-03-07T08:11:25+01:001. мар 2022. @ 8:05|Категорије: Јавна презентација урбанистичких пројеката|

На основу члана 63. ст.2. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21)...

28. 02. 2022.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА урбанистичког пројекта за комплекс катастарских парцела број 14/2 и 14/3 К.О. Крагујевац 3

2022-02-28T09:49:44+01:0028. феб 2022. @ 9:49|Категорије: Јавна презентација урбанистичких пројеката|

На основу члана 63. ст.2. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21),..

24. 02. 2022.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу објекта на кп бр. 4300/5 К.O. КРАГУЈЕВАЦ 4

2022-03-02T10:49:52+01:0024. феб 2022. @ 10:15|Категорије: Јавна презентација урбанистичких пројеката|

На основу члана 63. ст.2. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21)...

10. 02. 2022.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА два Урбанистичка пројекта 10.02.2022.

2022-02-18T08:29:05+01:0010. феб 2022. @ 12:37|Категорије: Јавна презентација урбанистичких пројеката|

На основу члана 63. ст.2. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21)...

Go to Top