2. 09. 2022.

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу стамбено пословне зграде на кп.бр. 10483/4 КО Крагујевац 4

2022-09-09T08:17:37+02:002. сеп 2022. @ 9:07|Категорије: Јавна презентација урбанистичких пројеката|

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу стамбено пословне зграде  на кп бр. 10483/4  КО Крагујевац 4, обавиће се у просторијама Градске управе за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење (зграда Управе града Крагујевца, V спрат, канцеларија број 508) у периоду од 09.09.2022. године закључно са 16.09.2022.године, сваког радног дана од 11 до 14 часова.

10. 08. 2022.

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу трговинско – стамбеног објекта са пратећим простором

2022-08-17T07:53:18+02:0010. авг 2022. @ 8:47|Категорије: Јавна презентација урбанистичких пројеката|

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу трговинско – стамбеног објекта са пратећим простором, обавиће се у просторијама Градске управе за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење (зграда Управе града Крагујевца, V спрат, канцеларија број 508) у периоду од 17.08.2022. године закључно са 24.08.2022.године, сваког радног дана од 11 до 14 часова.

8. 08. 2022.

Јавна презентација урбанистичког пројекта за реконструкцију са доградњом надградњом објекта трговине на кп. бр. 9999/6 KO Kрагујевац 4

2022-08-15T10:28:28+02:008. авг 2022. @ 8:16|Категорије: Јавна презентација урбанистичких пројеката|

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за реконструкцију са доградњном надградњом објекта трговине на кп бр. 9999/6 KO Kрагујевац 4, обавиће се у просторијама Градске управе за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење (зграда Управе града Крагујевца, V спрат, канцеларија број 508) у периоду од 15.08.2022. године закључно са 22.08.2022.године, сваког радног дана од 11 до 14 часова.

2. 08. 2022.

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу oбјеката са урбанистичко архитектонском разрадом локације на  кп.бр. 7929/1  КО Крагујевац 4 у Крагујевцу

2022-08-09T08:19:28+02:002. авг 2022. @ 10:16|Категорије: Јавна презентација урбанистичких пројеката|

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу објеката са урбанистичко архитектонском разрадом локације  на кп.бр. 7929/1  КО Крагујевац 4 у Крагујевцу, обавиће се у просторијама Градске управе за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење (зграда Управе града Крагујевца, V спрат, канцеларија број 508) у периоду од 09.08.2022. године закључно са 16.08.2022.године, сваког радног дана од 11 до 14 часова.

11. 07. 2022.

Јавна презентација Урбанистичког пројеката за изградњу туристичког забавно-рекреативног парка “Језеро Бубањ”

2022-07-11T08:23:42+02:0011. јул 2022. @ 8:23|Категорије: Јавна презентација урбанистичких пројеката|

На основу члана 63. ст.2. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21)...

30. 06. 2022.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА два урбанистичка пројекта

2022-07-08T10:09:23+02:0030. јун 2022. @ 8:15|Категорије: Јавна презентација урбанистичких пројеката|

На основу члана 63. ст.2. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21)

30. 06. 2022.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА три урбанистичка пројекта

2022-07-08T10:09:24+02:0030. јун 2022. @ 8:11|Категорије: Јавна презентација урбанистичких пројеката|

На основу члана 63. ст.2. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21)

21. 06. 2022.

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA два урбанистичка пројекта

2022-07-08T10:11:30+02:0021. јун 2022. @ 9:55|Категорије: Јавна презентација урбанистичких пројеката|

На основу члана 63. ст.2. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21)...

20. 05. 2022.

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA Урбанистичког пројекта за изградњу производно-пословног комплекса на кп.бр. 1216/6 КО Крагујевац 4

2022-07-08T10:09:25+02:0020. мај 2022. @ 9:38|Категорије: Јавна презентација урбанистичких пројеката|

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу производно-пословног комплекса на кп.бр. 1216/6 КО Крагујевац 4, обавиће се у просторијама Градске управе за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење (зграда Управе града Крагујевца, V спрат, канцеларија број 508) у периоду од 27.05.2022. године закључно са 03.06.2022.године, сваког радног дана од 11 до 14 часова.

Go to Top