Јавна презентација урбанистичких пројеката

29. 12. 2022.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА два урбанистичка пројекта

2023-01-05T10:37:58+01:0029. дец 2022. @ 13:33|Категорије: Јавна презентација урбанистичких пројеката|

На основу члана 63. ст.2. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21)...

25. 11. 2022.

Јавна презентација УП СПОРТСКОГ ЦЕНТРА 2 СА УСЛОВИМА ЗА АДАПТАЦИЈУ СПОРТСКОГ ТЕРЕНА И ПРОМЕНУ НАМЕНЕ У СКЕЈТ ПАРК

2022-12-01T14:33:22+01:0025. нов 2022. @ 12:29|Категорије: Јавна презентација урбанистичких пројеката|

На основу члана 63. ст.2. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21)...

22. 11. 2022.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УП за урбанистичко – архитектонску разраду локације за реконструкцију и доградњу постојећег објекта са пренаменом у хотел са рестораном

2022-11-28T14:48:10+01:0022. нов 2022. @ 8:30|Категорије: Јавна презентација урбанистичких пројеката|

На основу члана 63. ст.2. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21...

16. 11. 2022.

Јавна презентација три УП

2022-11-23T08:12:51+01:0016. нов 2022. @ 9:14|Категорије: Јавна презентација урбанистичких пројеката|

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу изградњу перионице за прање аутомобила са пратећим садржајем на кп бр. 1544/1 КО КРАГУЈЕВАЦ 1, Урбанистичког пројекта за изградњу индустријске хале за производњу изолационог материјала на кп бр. 1559/13 КО Крагујевац 1...

27. 10. 2022.

УП за изградњу стамбено – пословног oбјекта на кп.бр. 3959/1, 3960/5 и 3960/6 КО Крагујевац 3

2022-11-03T10:01:32+01:0027. окт 2022. @ 7:58|Категорије: Јавна презентација урбанистичких пројеката|

На основу члана 63. ст.2. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21)...

11. 10. 2022.

Јавна презентација УП за изградњу стамбено-пословног комплекса „ЗЕЛЕНА ОАЗА“

2022-10-18T12:42:24+02:0011. окт 2022. @ 8:41|Категорије: Јавна презентација урбанистичких пројеката|

На основу члана 63. ст.2. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21)...

5. 10. 2022.

Јавна презентација УП за изградњу стамбено пословног објекта и УП за изградњу складишта металних делова

2022-10-12T08:40:50+02:005. окт 2022. @ 9:37|Категорије: Јавна презентација урбанистичких пројеката|

На основу члана 63. ст.2. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21)

2. 09. 2022.

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу стамбено пословне зграде на кп.бр. 10483/4 КО Крагујевац 4

2022-09-09T08:17:37+02:002. сеп 2022. @ 9:07|Категорије: Јавна презентација урбанистичких пројеката|

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу стамбено пословне зграде  на кп бр. 10483/4  КО Крагујевац 4, обавиће се у просторијама Градске управе за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење (зграда Управе града Крагујевца, V спрат, канцеларија број 508) у периоду од 09.09.2022. године закључно са 16.09.2022.године, сваког радног дана од 11 до 14 часова.

10. 08. 2022.

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу трговинско – стамбеног објекта са пратећим простором

2022-08-17T07:53:18+02:0010. авг 2022. @ 8:47|Категорије: Јавна презентација урбанистичких пројеката|

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу трговинско – стамбеног објекта са пратећим простором, обавиће се у просторијама Градске управе за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење (зграда Управе града Крагујевца, V спрат, канцеларија број 508) у периоду од 17.08.2022. године закључно са 24.08.2022.године, сваког радног дана од 11 до 14 часова.

8. 08. 2022.

Јавна презентација урбанистичког пројекта за реконструкцију са доградњом надградњом објекта трговине на кп. бр. 9999/6 KO Kрагујевац 4

2022-08-15T10:28:28+02:008. авг 2022. @ 8:16|Категорије: Јавна презентација урбанистичких пројеката|

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за реконструкцију са доградњном надградњом објекта трговине на кп бр. 9999/6 KO Kрагујевац 4, обавиће се у просторијама Градске управе за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење (зграда Управе града Крагујевца, V спрат, канцеларија број 508) у периоду од 15.08.2022. године закључно са 22.08.2022.године, сваког радног дана од 11 до 14 часова.

Go to Top