27. 08. 2021.

Урбанистички пројекат за доградњу постојећег пословног објекта на кп.бр.8449/1 КО Крагујевац 3

2021-08-27T13:58:29+02:0027. авг 2021. @ 13:58|Категорије: Јавна презентација урбанистичких пројеката|

Град Крагујевац, Градска управа за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење, на основу члана 63. ст. 2. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), објављује...

4. 08. 2021.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЛОКАЦИЈЕ 2.3 И ЛОКАЦИЈЕ 2.4.

2021-08-04T09:22:31+02:004. авг 2021. @ 9:22|Категорије: Јавна презентација урбанистичких пројеката|

Градска управа за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење, на основу члана 63. ст. 2. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), објављује...

29. 07. 2021.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УП за изградњу стамбено пословне зграде ламеле 4 у оквиру стамбено пословног комплекса ПАНОРАМА ЕРДОГЛИЈА и УП за изградњу производног објекта за прераду меса на кп.бр. 11965 КО Крагујевац 3

2021-07-29T11:26:19+02:0029. јул 2021. @ 11:26|Категорије: Јавна презентација урбанистичких пројеката|

Градска управа за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење, на основу члана 63. ст. 2. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), објављује...

29. 06. 2021.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УП за изградњу угаоне стамбено пословне зграде кп.бр. 3508/1 КО Крагујевац 3, у улици Луја Пастера бр.10 и УП за кп.бр. 3610/1, КО Крагујевац 2

2021-06-29T15:11:24+02:0029. јун 2021. @ 15:11|Категорије: Јавна презентација урбанистичких пројеката|

Град Крагујевац, Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, на основу члана 63. ст. 2. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21), објављује...

18. 06. 2021.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УП за изградњу бетоњерке са пословном зградом административним објектом и пратећим објектима и УП за реконструкцију Трга војводе Радомира Путника и дела пешачке зоне у Крагујевцу

2021-06-18T10:43:05+02:0018. јун 2021. @ 10:43|Категорије: Јавна презентација урбанистичких пројеката|

[...]

24. 04. 2021.

УП за изградњу пословног објекта за складиштење на КП бр.5816/2 КО Крагујевац 4 и пренамене постојећег пословног објекта у предшколску установу у оквиру грађевинског комплекса компаније „Ником“

2021-04-28T12:48:58+02:0024. апр 2021. @ 12:45|Категорије: Јавна презентација урбанистичких пројеката|

Град Крагујевац, Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, на основу члана 63. ст. 2. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), објављује...

26. 03. 2021.

УП за реконструкцију и доградњу Књажевско српског тетра у Крагујевцу Крагујевац 3

2021-03-26T12:18:24+01:0026. мар 2021. @ 12:18|Категорије: Јавна презентација урбанистичких пројеката|

Град Крагујевац, Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, на основу члана 63. ст. 2. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), објављује...

1. 03. 2021.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УП за изградњу пословно-стамбеног објекта на КП бр. 2823 КО Крагујевац 3 и УП Урбанистичког пројекта за изградњу пословно-стамбеног објекта на КП бр. 2823 КО Крагујевац 3

2021-03-01T13:44:16+01:001. мар 2021. @ 13:44|Категорије: Јавна презентација урбанистичких пројеката|

Град Крагујевац, Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, на основу члана 63. ст. 2. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), објављује...

1. 02. 2021.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УП пренамене стамбеног објекта у предшколску установу на кп.бр. 5582/1 КО Крагујевац 3

2021-02-08T09:16:40+01:001. феб 2021. @ 9:14|Категорије: Јавна презентација урбанистичких пројеката|

Град Крагујевац, Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, на основу члана 63. ст. 2. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), објављује...

Go to Top