Јавна презентација урбанистичких пројеката

11. 07. 2022.

Јавна презентација Урбанистичког пројеката за изградњу туристичког забавно-рекреативног парка “Језеро Бубањ”

2022-07-11T08:23:42+02:0011. јул 2022. @ 8:23|Категорије: Јавна презентација урбанистичких пројеката|

На основу члана 63. ст.2. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21)...

30. 06. 2022.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА два урбанистичка пројекта

2022-07-08T10:09:23+02:0030. јун 2022. @ 8:15|Категорије: Јавна презентација урбанистичких пројеката|

На основу члана 63. ст.2. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21)

30. 06. 2022.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА три урбанистичка пројекта

2022-07-08T10:09:24+02:0030. јун 2022. @ 8:11|Категорије: Јавна презентација урбанистичких пројеката|

На основу члана 63. ст.2. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21)

21. 06. 2022.

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA два урбанистичка пројекта

2022-07-08T10:11:30+02:0021. јун 2022. @ 9:55|Категорије: Јавна презентација урбанистичких пројеката|

На основу члана 63. ст.2. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21)...

20. 05. 2022.

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA Урбанистичког пројекта за изградњу производно-пословног комплекса на кп.бр. 1216/6 КО Крагујевац 4

2022-07-08T10:09:25+02:0020. мај 2022. @ 9:38|Категорије: Јавна презентација урбанистичких пројеката|

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу производно-пословног комплекса на кп.бр. 1216/6 КО Крагујевац 4, обавиће се у просторијама Градске управе за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење (зграда Управе града Крагујевца, V спрат, канцеларија број 508) у периоду од 27.05.2022. године закључно са 03.06.2022.године, сваког радног дана од 11 до 14 часова.

6. 05. 2022.

Урбанистички пројекат за реконструкцију и надградњу породичног стамбеног објекта и претварање у стамбено – пословни објекат на кп бр. 2921/1 К.О. КРАГУЈЕВАЦ 3

2022-07-08T10:09:26+02:006. мај 2022. @ 8:10|Категорије: Јавна презентација урбанистичких пројеката|

На основу члана 63. ст.2. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21)...

8. 04. 2022.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УП за изградњу стамбено–пословног комплекса са подземном гаражом на кп.бр. 10472/21 К.О. Крагујевац 4

2022-07-08T10:09:27+02:008. апр 2022. @ 13:32|Категорије: Јавна презентација урбанистичких пројеката|

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу стамбено–пословног комплекса са подземном гаражом на кп.бр. 10472/21 К.О. Крагујевац 4, обавиће се у просторијама Градске управе за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење (зграда Управе града Крагујевца, V спрат, канцеларија број 508) у периоду од 16.04.2022. године закључно са 23.04.2022.године, сваког радног дана од 11 до 14 часова...

6. 04. 2022.

Јавна презентација три урбанистичка пројекта 6.04.2022

2022-07-08T10:09:28+02:006. апр 2022. @ 8:25|Категорије: Јавна презентација урбанистичких пројеката|

На основу члана 63. ст.2. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21)...

Go to Top