28. 07. 2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ – ПДР ,,Дела насеља Добре воде – Бубањ – блок оивичен улицама Змај Јовином, Светозара Марковића и Епископа Саве” у Крагујевцу

2022-07-28T08:26:24+02:0028. јул 2022. @ 8:26|Категорије: Јавни увид УП|

Јавна седница Комисије за планове Скупштине града Крагујевца одржаће се 31.8.2022. године (среда) са почетком у 11,30 часова у згради Града Крагујевца, сала 105 Трг Слободе број 3.

28. 07. 2022.

Јавни увид у нацрт ПДР – а ,,Индустријскa зонa Самар” у КО Корман са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину

2022-07-28T08:23:18+02:0028. јул 2022. @ 8:23|Категорије: Јавни увид УП|

Јавни увид нацрта плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину, обавиће се у периоду од 29.7.2022. године, закључно са 29.8.2022. године, у згради органа Града Крагујевца, V спрат. Нацрт плана ће бити објављен и на интернет адреси Града Крагујевца www.kragujevac.rs.

16. 06. 2022.

ЈАВНИ УВИД у нацрт ПДР – а ,,Дела насеља Добре воде – Бубањ – блок оивичен улицама Змај Јовином, Светозара Марковића и Епископа Саве” у Крагујевцу

2022-06-16T07:43:43+02:0016. јун 2022. @ 7:43|Категорије: Јавни увид УП|

Јавни увид нацрта плана обавиће се у периоду од 17.6.2022. године, акључно са 18.7.2022. године, у згради органа Града Крагујевца, V спрат. Нацрт плана ће бити објављен и на интернет адреси Града Крагујевца www.kragujevac.rs.

24. 03. 2022.

ЈАВНИ УВИД у нацрт ПДР ”Дела насеља Стара радничка колонија – блок Плаза” у Крагујевцу

2022-03-24T09:48:04+01:0024. мар 2022. @ 9:38|Категорије: Јавни увид УП|

Јавни увид нацрта плана обавиће се у периоду од 25.03.2022. године, закључно са 25.04.2022. године, у згради органа Града Крагујевца, V спрат. Нацрт плана ће бити објављен и на интернет адреси Града Крагујевца www.kragujevac.rs.

10. 02. 2022.

Јавни увид у нацрт ПДР-а ,,Парк језеро Бубањ” са извештајем о СПУ плана на животну средину

2022-02-10T10:46:32+01:0010. феб 2022. @ 10:46|Категорије: Јавни увид УП|

Јавни увид нацрта плана са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину, обавиће се у периоду од 10.02.2022. године, закључно са 14.03.2022. године, у просторијама органа града Крагујевца, V спрат. Јавни увид се може остварити и на интернет адреси града Крагујевца www.kragujevac.rs.

16. 11. 2021.

Нацрт ПГР – а ”Насеља Мале Пчелице – 2. део” у Крагујевцу са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину

2021-11-16T11:30:17+01:0016. нов 2021. @ 11:30|Категорије: Јавни увид УП|

Јавни увид нацрта плана са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину, обавиће се у периоду од 19.11.2021. године, закључно са 20.12.2021. године, у просторијама органа града Крагујевца, V спрат. Јавни увид се може остварити и на интернет адреси града Крагујевца www.kragujevac.rs.

21. 10. 2021.

Нацрт ПДР За изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода Старагари – Котража у Крагујевцу са Извештајем о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину

2021-10-21T10:37:42+02:0021. окт 2021. @ 10:19|Категорије: Јавни увид УП|

Јавни увид нацрта плана са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину, обавиће се у периоду од 22.10.2021. године, закључно са 22.11.2021. године, у просторијама органа града Крагујевца, V спрат. Јавни увид се може остварити и на интернет адреси града Крагујевца www.kragujevac.rs.

21. 10. 2021.

Нацрт Измена и допуна дела ПДР “Улица Даничићева, Позоришна до Ул. Кнеза Михаила” у Крагујевцу – потез кружни ток

2021-10-21T10:07:52+02:0021. окт 2021. @ 10:07|Категорије: Јавни увид УП|

Јавни увид нацрта Измена и допуна дела Плана детаљне регулације "Улица Даничићева, Позоришна до Ул. Кнеза Михаила'' у Крагујевцу – потез кружни ток обавиће се у периоду од 22.10.2021. године, закључно са 08.11.2021. године, у згради органа града Крагујевца, V спрат. Јавни увид се може остварити  и на интернет адреси града Крагујевца www.kragujevac.rs.

6. 10. 2021.

Измена и допуна ПДР ”Радна зона Собовица – Лужнице”

2021-10-06T08:56:24+02:006. окт 2021. @ 8:38|Категорије: Јавни увид УП|

Јавни увид нацрта плана обавиће се у периоду од 7.10.2021. године, закључно са 8.11.2021. године, у згради Града Крагујевца, V спрат. Јавни увид се може остварити и на интернет адреси Града Крагујевца www.kragujevac.rs.

Go to Top