8. 09. 2021.

Урбанистички пројекат за кп.бр. 3010/1 КО Крагујевац 2

2021-09-16T08:59:50+02:008. сеп 2021. @ 8:57|Категорије: Урбанистички пројекти|

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ОЗАКОЊЕЊЕ, СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ, ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ У ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА поступајући по захтеву ЗТПР''СЕДЕФ'', за потврђивање Урбанистичког пројекта за кп.бр. 3610/1 КО Крагујевац 2, на основу чл. 63. став 7. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/09, и 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука УС,132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. Закон, 9/20, 52/21) oрганизовало је јавну презентацију

7. 08. 2021.

Урбанистички пројекат за кп.бр. 4037/1 КО Крагујевац 2

2021-09-16T09:26:19+02:007. авг 2021. @ 9:23|Категорије: Урбанистички пројекти|

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ОЗАКОЊЕЊЕ, СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ, ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ У ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА поступајући по захтеву ''OРТОПЕДИЈЕ ММ'' ДОО, за потврђивање Урбанистичког пројекта за кп.бр. 4037/1 КО Крагујевац 2, на основу чл. 63. став 7. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/09, и 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука УС,132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. Закон, 9/20, 52/21) oрганизовало је јавну презентацију...

28. 07. 2021.

УП за РЕКОНСТРУКЦИЈУ ТРГА ВОЈВОДЕ РАДОМИРА ПУТНИКА И ДЕЛА ПЕШАЧКЕ ЗОНЕ У КРАГУЈЕВЦУ

2021-09-16T09:14:57+02:0028. јул 2021. @ 9:11|Категорије: Урбанистички пројекти|

Градска управа за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење, Секретаријат за урбанизам и изградњу, Одељење за послове у области урбанизма, поступајући по захтеву Градске управе за развој и инвестиције из Крагујевца, за потврђивање урбанистичког пројекта за РЕКОНСТРУКЦИЈУ ТРГА ВОЈВОДЕ РАДОМИРА ПУТНИКА И ДЕЛА ПЕШАЧКЕ ЗОНЕ У КРАГУЈЕВЦУ, на основу чл. 60 - 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/09, и 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 9/20 и 52/21)...

25. 05. 2021.

Урбанистички пројекат пренамене постојећег пословног објекта у предшколску установу у оквиру грађевинског комплекса компаније „НИКОМ“ д.о.о. у Крагујевцу

2021-05-25T14:00:50+02:0025. мај 2021. @ 14:00|Категорије: Урбанистички пројекти|

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА, СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ, ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ поступајући по захтеву „НИКОМ“ д.о.о. из Крагујевца, ул. Индустријска бр.20, за потврђивање Урбанистичког пројекта пренамене постојећег пословног објекта у предшколску установу у оквиру грађевинског комплекса компаније „НИКОМ“ д.о.о. у Крагујевцу , на основу чл. 60.-63. Закона о планирању и изградњи...

25. 05. 2021.

Урбанистички пројекат за изградњу пословног објекта за складиштење на к.п. бр. 5816/2 КО Крагујевац 4

2021-05-25T13:45:24+02:0025. мај 2021. @ 13:45|Категорије: Урбанистички пројекти|

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА, СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ, ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ поступајући по захтеву Марковић Зорана из Крагујевца, ул. Авалска бр.91, за потврђивање Урбанистичког пројекта за изградњу пословног објекта за складиштење на к.п. бр. 5816/2 КО Крагујевац 4, на основу чл. 60.-63. Закона о планирању и изградњи...

25. 04. 2021.

УП за реконструкцију и доградњу Књажевско српског теaтра у Крагујевцу

2021-04-28T13:07:37+02:0025. апр 2021. @ 21:06|Категорије: Урбанистички пројекти|

Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за обједињену процедуру и стамбене послове, Одељење за урбанизам и стамбене послове поступајући по захтеву, ГУ за развој Крагујевац, из Крагујевца...

22. 04. 2021.

УП за изградњу објекта у Крагујевцу на КП бр. 7217/4 КО Крагујевац 4

2021-04-28T13:02:48+02:0022. апр 2021. @ 14:28|Категорије: Урбанистички пројекти|

Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за обједињену процедуру и стамбене послове, Одељење за урбанизам и стамбене послове поступајући по захтеву Василић д.o.o из Крагујевца

26. 03. 2021.

УП за изградњу пословно стамбеног објекта у Крагујевцу на КП бр. 4015/8 КО Крагујевац 3

2021-03-26T11:04:32+01:0026. мар 2021. @ 11:04|Категорије: Урбанистички пројекти|

Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за обједињену процедуру и стамбене послове, Одељење за урбанизам и стамбене послове поступајући по захтеву Стојановић Милована из Крагујевца, за потврђивање урбанистичког пројекта за изградњу пословно - стамбеног објекта на КП бр. 4015/8 КО Крагујевац 3, на основу чл. 60 - 63. Закона о планирању и изградњи...

24. 03. 2021.

УП за изградњу пословно стамбеног објекта на КП бр. 2823 КО Крагујевац 3

2021-03-24T14:36:03+01:0024. мар 2021. @ 14:35|Категорије: Урбанистички пројекти|

Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за обједињену процедуру и стамбене послове, Одељење за урбанизам и стамбене послове поступајући по захтеву CITY ESCAPE d.o.o из Крагујевца, за потврђивање урбанистичког пројекта за изградњу пословно - стамбеног објекта на КП бр. 2823 КО Крагујевац 3, на основу чл. 60 - 63. Закона о планирању и изградњи...

17. 03. 2021.

Урбанистички пројекат пренамене стамбеног објекта у предшколску установу на кп.бр. 5582/1 КО Крагујевац 3

2021-03-17T08:46:44+01:0017. мар 2021. @ 8:46|Категорије: Урбанистички пројекти|

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ, ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ поступајући по захтеву Драгишe Гавриловића, за потврђивање Урбанистичког пројекта пренамене стамбеног објекта у предшколску установу на кп.бр. 5582/1 КО Крагујевац 3, на основу чл. 63. став 7. Закона о планирању и изградњи...

Go to Top