Комисија за пријем деце на целодневни боравак у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац утврдила је коначну листу бодовања и рангирања деце за пријем у предшколске установе „Нада Наумовић“ и „Ђурђевдан“ за радну 2020/2021. годину. Јединствена листа бодовања обухвата сву децу за коју су поднети благовремени и потпуни захтеви за упис у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац. Комисија ће на основу ове листе доставити директорима предшколских установа Предлог списка примљене деце по вртићима за радну 2020/2021 годину након чега ће предшколске установе позивати родитеље ради закључења Уговора о пружању услуга.

По закључењу Уговора са родитељима чија ће деца ићи у вртиће предшколских установа чији је оснивач град Крагујевац, Комисија ће утврдити Листу чекања за пријем у прешколске установе на територији града Крагујевца на основу које ће бити вршен пријем деце и у приватне вртиће.

Иначе, Јединствена листа бодовања објављена је на званичним интернет страницама града Крагујевца и предшколских установа, огласним таблама предшколских установа и улазним вратима свих радних јединица односно вртића у саставу предшколских установа.