Градско веће на седници одржаној 4. фебруара донело је одлуку о расписивању Јавног конкурса за финансирање или суфинансирање пројеката, програма и манифестација у култури из буџета града Крагујевца за текућу годину.

Јавни Конкурс се расписује за 11 области културне делатности, међу којима су: музика; ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн, уметничка фотографија и архитектура; позоришна уметност; уметничка игра; филмска уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво; дигитално стваралаштво и мултимедији; откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување и презентација културног наслеђа.

По овом Јавном конкурсу расподелиће се средства у висини од 40 милиона динара, планирана Одлуком о буџету града Крагујевца за 2022. годину

Јавни конкурс ће бити објављен 10. фебруара 2022. године на званичној интернет страници града Крагујевца, као и у недељним новинама ”Крагујевачке”. Рок за подношење пријава на конкурс је 30 дана од дана објављивања закључно са 12. мартом 2022. године.

Додатне информације по овом Конкурсу се могу добити радним данима у времену од 9.00 – 15.00 сати, у надлежној градској управи – Одељењу за културу и информисање, на телефон 034/302 288 и на mail адресу kulturakonkurs@kg.org.rs