На Регионални скупу о Етичком кодексу функционера локалне самоуправе у организацији Сталне конференције градова и општина, чији је домаћин био град Крагујевац, представљен је Водич за примену Етичког кодекса функционера локалне самоуправе.

Крагујевац је једна од првих јединица локалне самоуправе у Републици Србији која је на седници Скупштине града одржаној у јуну 2021. године, усвојила Етички кодекс понашања функционера града Крагујевца.

Етички кодекс подразумева нешто што је наше лице према грађанима, истакла је Ана Петровић, помоћница градоначелника за културу и информисање. Функционери локалне самоуправе треба да буду узор грађанима и на најбољи могући начин представљају посао којим се баве, поручила је Петровић.

Етички кодекс је важан, јер окреће функционере ка грађанима, истакао је Марко Томашевић, заменик генералног секретара СКГО. Кључно за поверење грађана у локалну самоуправу  јесте како се функционери као руководиоци органа, установа или јавних предузећа опходе према свом послу. Овај Етички кодекс садржи те компоненте и показује нам у ком правцу треба да се локална самоуправа развија, јер су функционери пример како треба да се понашају службеници и намештеници.

Кроз патнерство са СКГО, Мисија ОЕБС-а у Републици Србији пружа подршку локалним самоуправама у усвајању етичког кодекса за функционере, казала је Јелена Шарић, саветница у Мисији ОЕБС – а у Србији. Сматрамо да је усвајање Етичког кодекса локалних функционера значајно због тога што сви принципи садржани у Етичком кодексу могу да гарантују примену добре управе на локалном нивоу. Примена Етичког кодекса може уједно да гарантује остваривање јавног интереса с једне стране, а с друге стране да јача поверење грађана у рад функционера.

Иначе, до сада је одржан један Регионални скуп о Етичком кодексу функционера локалне самоуправе у Ужицу. Планирано је да, поред Крагујевца, регионална представљања Кодекса буду одржана и у Лесковцу, Новом Саду, Нишу, Суботици и Београду.