Директор Националне академије за јавну управу, Дејан Милетић са сарадницима посетио је данас Крагујевац где се сусрео са градоначелником Николом Дашићем и Сањом Туцаковић, чланицом Градског већа за локалну самоуправу. Разлог ове посете био је унапређење сарадње и планирање заједничких активности усмерених ка стручном усавршавању запослених у јединицама локалне самоуправе.

Данас су са нама представници Националне академије за јавну управу зато што је Крагујевац постигао значајне резултате у области стручног усавршавања Поредили смо резултате од 2020 – 2022. године и уочили да су прошлогодишњи резултати више него дупло бољи, како у броју полазника обука тако и у броју сертификата и примене знања. Наравно да увек има простора за нове едукације, за нова учења, јер је процес учења доживотан. На састанку је било речи и о будућој сарадњи. Већ наредне недеље ћемо одржати обуку за све службенике који имају директан контакт са грађанима како бисмо подигли ниво сарадње са грађанима – каже Сања Туцаковић, члан Градског већа за локалну самоуправу.

Број одслушаних обука које су службеници крагујевачке локалне самоуправе похађали током 2022. године је 264. Број присуствовања на обукама је 948, издатих сертификата је 294, а издатих потврда о одслушаним обукама је 857.

Велико је задовољство бити у Крагујевцу јер је Крагујевац тренутно водећи град у Србији када је у питању стручно усавршавање службеника државне управе. Наша академија то прати и региструје и обично идемо тамо где су проблеми. Овога пута смо дошли тамо где су добри резултати, да би људи схватили колико то пратимо и вреднујемо, а са друге стране да кажемо да држава изузетно цени оне локалне самоуправе које стално унапређују капацитете својих службеника. Наша обавеза је да континуирамо подижемо ниво квалитета обука и број обука што и чинимо. Доста је урађено на дигитализацији програма. Државним службеницима је омогућено да из својих канцеларија прођу одређене обуке, интерактивно, и да дођу до сертификације свог знања. Ове године ће се прећи и на m-learning, на мобилне телефоне, а већ се размишља и о вештачкој интелигенцији и њеном увођењу у одређене обуке –  каже Дејан Милетић, директор Националне академије за јавну управу.

Иначе, Национална академија за јавну управу је централна институција система стручног усавршавања у јавној управи Републике Србије, са статусом јавно признатог организатора активности неформалног образовања одраслих која је почела са радом 2018. године. Спровођењем програма обука, уз примену савремених облика и метода рада, унапређује компетенције запослених у јавној управи које су неопходне за квалитетно обављање посла. Тиме се обезбеђује стално унапређење квалитета услуга које јавна управа пружа грађанима и привредним субјектима.