Изградња градова прилагођених младима у свету од осам милијарди људи тема је Регионалног форума градоначелника и младих из Источне Европе и Централне Азије, одржаног у Сарајеву, нa којем су, у име града Крагујевца, учествовали Стефан Јовановић, помоћник градоначелника за омладину и сарадњу са Универзитетом и Марија Ђоковић из Канцеларије за младе. Регионални догађај бавио се унапређењем политика инклузивних градова у којима се потенцијал сваке младе особе може искористити за подршку побољшању људског капитала, демографској отпорности и остваривању циљева одрживог развоја.

Презентер закључака радионица одржаних током дводневног форума, на којем су учествовали представници Србије, Македоније, Босне и Херцеговине, о значају међугенерацијске сарадње као и важности омладинских индекса био је Стефан Јовановић, помоћник градоначелника за омладину и сарадњу са Универзитетом.Развијањем међугенерацијске сарадње омогућава се трансфер знања, вештина и искуства са бројним додатним вредностима. Померањем фокуса само са једне старосне групе постиже се синергија рада на друштвеној промени. Велики значај међугенерацијска сарадња има и у ситуацијама веће потребе за подршком од стране једне друштвене групе, што се показало и кроз пример подршке старијима у времену карантина у току пандемије КОВИД-19. Иако сваки појединац и појединка у друштву имају сличне потребе, приоритети потреба ових група (младих и старијих) се разликују. Разумевање приоритета и потреба огроман је простор за повезаност, емпатију и сарадњу, неки су од закључака Јовановића док је за омладинске индексе истакао да су битна истраживања као предуслов за добар рад на унапређењу положаја младих и да их треба радити учестало, јер се одговори због брзог живота мењају из године у годину, а страндардизацију методолошких принципа морају да утврде стучњаци како би истраживање било меродавније и корисније.

Град Крагујевац као пример добре праксе у раду са младима и за младе на панелу Youth activism представила је Марија Ђоковић координаторка Канцеларије за младе. Кроз примере добрих пракси од подршке младима за покретање сопственог посла, преко организовања разних форума са темама од значаја за младе, организовањем разних обука, семинара, увођење омладинских картица, бриге о здрављу младих и значају превенције, као и међугенерацијској сарадњи, Крагујевац може да буде модел градовима у региону како и на који начин могу младима пружити подршку и како препознати њихов потенцијал и значај.

Kреативни, енергични, пуни ентузијазма, млади дају додатну снагу да заједно стварамо још боље услове за развој омладинског активизма и активно учешће младих у друштвеном животу. Ону су садашњост друштва и тек када прилагодимо садашњост потребама младих и дозволимо им да покажу шта знају и умеју, засигурно је да ће и будућност бити по мери младих. Због тога је неопходно континуирано и систематско улагање у развој младих и успостављање партнерског односа младих и јединица локалних самоуправа  али и организација цивилног друштва и приватног сектора, истакла је Марија Ђоковић.

Дводневну конференцију у организацији Популацијског фонда Уједињених нација, отвориле су градоначелница Сарајева Бењамина Карић и регионална директорка Популацијског фонда Уједињених нација за Источну Европу и централну Азију Флоренс Бауер.