После паузе проузроковане епидемијом корона вируса данас је у Крагујевцу настављена реализација друге фазе пројекта реформе локалних финансија у Србији (RELOF2) чији је циљ да укључи што више општина и градова и подржи их у примени принципа доброг управљања. Наставку пројекта поред начелника Градских управа, запослених у службама ревизије и надзора, представника јавних и јавно – комуналних предузећа присуствовала је и Сања Туцаковић чланица Градског већа задужена за локалну самоуправу.

Фокус RELOF2 пројекта је подршка локалним самоуправама у примени принципа доброг управљања јавним финансијама, а предвиђено је пружање техничке подршке општинама и градовима, организованим у партнерству са локалним самоуправама које већ имају одређене капацитете за успешну примену тих принципа.

Швајцарски секретаријат за економске послове (SECO) је 2016. године покренуо прву фазу RELOF пројекта у коме су учествовали Врање, Књажевац, Параћин, Осечина, Сремска Митровица и Ужице.

У оквиру друге фазе која траје четири године, пројектом ће бити обухваћено 40 градова и општина и 30 јавних локалних предузећа, што подразумева рад на свим нивоима, не само са службама за финансије, него и са Надзорним одборима, Скупштинама друштава и члановима Градског већа, који такође морају да прођу обуку.

Пројекат RELOF2 ће се реализовати кроз четири компоненте, а прва предвиђа увођење или унапређење система финансијског управљања и контроле на локалном нивоу, као и увођење односно унапређење функције интерне ревизије на локалном нивоу.

Трећа компонетна се односи на унапређење система надзора над радом локалних јавних предузећа који спроводе јединице локалне самоуправе као њихови оснивачи.

Локална јавна предузећа су идентификована као један од главних извора фискалног ризика, те се мора радити на унапређењу система надзора над њиховим радом и управљању ризицима која она носе, али и на унапређењу корпоративног управљања у самим предузећима.