Финансијска документа

Наслов
ПРАВИЛНИК О БУЏЕТСКОМ РАЧУНОВОДСТВУ 2014. ГОДИНЕ
1 датотека(е) 60 Преузимања
28. августа 2018.
ПРОЦЕДУРЕ ЗА РАД ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
1 датотека(е) 45 Преузимања
28. августа 2018.
ПРОЦЕДУРЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
1 датотека(е) 32 Преузимања
28. августа 2018.
Рачуноводствене политике ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
1 датотека(е) 35 Преузимања
28. августа 2018.
ПРОЦЕДУРЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
1 датотека(е) 42 Преузимања
28. августа 2018.

Документа буџета

Име документа, број докумената, величина и број преузимања
План увођења родно одговорног буџетирања у поступку доношења Буџета града Крагујевца за 2021.годину
1 датотека(е)375.61 KB 9 Преузимања
1. септембра 2020.
Одлукa о буџету града Крагујевца за 2020. годину
1 датотека(е)6.92 MB 353 Преузимања
23. децембра 2019.
Одлукa о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2018. годину
1 датотека(е)822.96 KB 159 Преузимања
25. јула 2019.
Одлукa о ребалансу буџета града Крагујевца за 2019. годину
1 датотека(е)8.59 MB 141 Преузимања
25. јула 2019.
Извештај о извршењу буџета града Крагујевца у периоду 1.1-30.6.2019. године
1 датотека(е)931.70 KB 57 Преузимања
24. јула 2019.
План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета града Крагујевца за 2020. годину
1 датотека(е)94.48 KB 30 Преузимања
24. јула 2019.
Водич за грађане кроз буџет града Крагујевца за 2018. годину – Грађански буџет
1 датотека(е)311.30 KB 44 Преузимања
5. јула 2019.
Одлукa о II ребалансу буџета града Kрагујевца за 2018. годину
1 датотека(е)717.38 KB 122 Преузимања
29. јануара 2019.
Одлукa о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2017. годину
1 датотека(е)1.28 MB 87 Преузимања
29. јануара 2019.
Одлука о буџету града Крагујевца за 2019. годину
1 датотека(е)5.94 MB 350 Преузимања
16. јануара 2019.
Одлука о ребалансу буџета града Крагујевца за 2018. годину
1 датотека(е)608.38 KB 56 Преузимања
16. јануара 2019.
Одлука о ребалансу буџета града Крагујевца за 2017. годину
1 датотека(е)671.19 KB 27 Преузимања
16. јануара 2019.
Одлукa о II ребалансу буџета града Kрагујевца за 2016. годину
1 датотека(е)390.45 KB 25 Преузимања
16. јануара 2019.
Одлукa о буџету града Kрагујевца за 2016. годину
1 датотека(е)459.06 KB 26 Преузимања
16. јануара 2019.
Образложење Одлуке о буџету града Крагујевца за 2019. годину
1 датотека(е)1.28 MB 58 Преузимања
15. јануара 2019.
Извештај о извршењу буџета града Kрагујевца у периоду 1.1.- 30.9.2018. године
1 датотека(е)692.54 KB 42 Преузимања
14. јануара 2019.
Извештај о извршењу буџета града Kрагујевца у периоду 1.1.- 30.6.2018. године
1 датотека(е)687.18 KB 25 Преузимања
14. јануара 2019.
Извештај о извршењу буџета града Kрагујевца у периоду 1.1.- 30.9.2017. године
1 датотека(е)745.51 KB 18 Преузимања
14. јануара 2019.
Извештај о извршењу буџета града Крагујевца у периоду 1.1.- 30.9.2016. године
1 датотека(е)818.25 KB 22 Преузимања
14. јануара 2019.
Извештај о извршењу буџета града Kрагујевца у периоду 1.1.- 30.6.2016. године
1 датотека(е)797.17 KB 19 Преузимања
14. јануара 2019.
Одлука о ребалансу буџета за 2014
1 датотека(е)1.58 MB 28 Преузимања
29. августа 2018.
ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА ЗА 2014. ГОДИНУ
1 датотека(е)978.90 KB 25 Преузимања
29. августа 2018.
ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА ЗА 2016. ГОДИНУ
1 датотека(е)12.89 MB 27 Преузимања
29. августа 2018.
Крагујевац Пројекција буџета 2015-2020. године
1 датотека(е)201.06 KB 28 Преузимања
29. августа 2018.
ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА 2012
1 датотека(е)822.14 KB 24 Преузимања
29. августа 2018.
ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА ЗА 2017. ГОДИНУ
1 датотека(е)10.55 MB 53 Преузимања
29. августа 2018.
ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА ЗА 2015.ГОДИНУ
1 датотека(е)8.84 MB 28 Преузимања
29. августа 2018.
Одлука о буџету за 2014
1 датотека(е)1.87 MB 60 Преузимања
29. августа 2018.
Водич за грађане кроз буџет града Крагујевца за 2017. годину – ГРАЂАНСКИ БУЏЕТ
1 датотека(е)238.11 KB 23 Преузимања
29. августа 2018.
ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА ЗА 2018. ГОДИНУ
1 датотека(е)702.61 KB 54 Преузимања
29. августа 2018.
ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА ЗА 2016. ГОДИНУ
1 датотека(е)1.40 MB 30 Преузимања
29. августа 2018.
ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА ЗА 2015. ГОДИНУ
1 датотека(е)2.55 MB 24 Преузимања
29. августа 2018.
ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА 2013
1 датотека(е)356.92 KB 24 Преузимања
29. августа 2018.
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА У ПЕРИОДУ 1.1- 30.6.2017. ГОДИНЕ
1 датотека(е)749.15 KB 20 Преузимања
29. августа 2018.
Водич за грађане кроз буџет града Крагујевца за 2020. годину – Грађански буџет
1 датотека(е)311.30 KB 648 Преузимања
6. априла 2020.
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА У ПЕРИОДУ 1.1- 30.9.2014. ГОДИНЕ
1 датотека(е)312.28 KB 17 Преузимања
29. августа 2018.