Градска пореска управа

//Градска пореска управа
Градска пореска управа2018-08-30T20:21:56+00:00

НАЗИВ: Градска пореска управа
АДРЕСА: 34 000 Крагујевац, Бранка Радичевића 9
МАТИЧНИ БРОЈ: 07184069
ПИБ: 101982436
ТЕЛЕФОН : +381034356394
факс: +381034335009

E – mail : poresko@kg.org.rs
E – mail : sstanojevic@kg.org.rs

Радно време Градске пореске управе је од 7,30 до 15,30 часова.

Начелник градске пореске управе

Документи

Наслов
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017.годину на територији Града Крагујевца
1 датотека(е) 1 преузимања
28. августа 2018.
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018.годину
1 датотека(е) 7 Преузимања
28. августа 2018.
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОРЕСКОГ УВЕРЕЊА – ПРАВНОМ ЛИЦУ
1 датотека(е) 0 преузимања
28. августа 2018.
Правилник о обрасцима пореских пријава
1 датотека(е) 2 Преузимања
28. августа 2018.
ОДЛУКА О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
1 датотека(е) 2 Преузимања
28. августа 2018.
Контролна листа бр.2
1 датотека(е) 0 преузимања
28. августа 2018.
Одлука о утврђивању просечних цена одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији града Крагујевца
1 датотека(е) 0 преузимања
28. августа 2018.
Одлука о утврђивању просечних цена одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину на територији града Крагујевца
1 датотека(е) 0 преузимања
28. августа 2018.
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ – ВОДИЧ КРОЗ ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ЗА ГРАЂАНЕ
1 датотека(е) 3 Преузимања
28. августа 2018.
ПОРЕСКА ПРИЈАВА О УТВРЂЕНОМ ПОРЕЗУ НА ИМОВИНУ (образац ППИ-1)
1 датотека(е) 1 преузимања
28. августа 2018.
План инспекцијског надзора инспектора за канцеларијску, теренску контролу и наплату за 2018.годину
1 датотека(е) 1 преузимања
28. августа 2018.
Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину
1 датотека(е) 1 преузимања
28. августа 2018.
Образац Захтева за одлагање плаћања дугованог пореза
1 датотека(е) 0 преузимања
28. августа 2018.
ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
1 датотека(е) 1 преузимања
28. августа 2018.
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОРЕСКОГ УВЕРЕЊА
1 датотека(е) 0 преузимања
28. августа 2018.
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018.годину
1 датотека(е) 2 Преузимања
28. августа 2018.
ОДЛУКА О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
1 датотека(е) 1 преузимања
28. августа 2018.
Упутство за поступање по захтевима пореских обвезника за одлагање плаћања дугованог пореза
1 датотека(е) 1 преузимања
28. августа 2018.
Одлука о утврђивању просечних цена одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији града Крагујевца
1 датотека(е) 0 преузимања
28. августа 2018.
ПОРЕСКА ПРИЈАВА – за утврђивање локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору
1 датотека(е) 0 преузимања
28. августа 2018.
ПОРЕСКА ПРИЈАВА – за утврђивање накнаде за коришћење грађевинског земљишта
1 датотека(е) 0 преузимања
28. августа 2018.
Одлука о утврђивању просечних цена одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији града Крагујевца
1 датотека(е) 0 преузимања
28. августа 2018.
Локални јавни приходи које администрира ГПУ
1 датотека(е) 1 преузимања
28. августа 2018.
ОДЛУКА О ВИСИНИ СТОПЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
1 датотека(е) 2 Преузимања
28. августа 2018.
Контролна листа бр.1
1 датотека(е) 0 преузимања
28. августа 2018.
Промени величину слова
Контраст
Ова страница користи колачиће, због унапређења Вашег корисничког искуства. Наставком истраживања странице, Ви прихватате употребу колачића. Ако су Вам потребне додатне информације и/ или не желите да имате колачиће када користите страницу, посетите део О ЗАШТИТИ ПРИВАТНОСТИ. Прихватам