В.Д. начелника Данијела Чомагић-Поповић, дипломирани правник из Крагујевца

В.Д. заменика начелника Светлана Вујновић, мастер економиста из Крагујевца

Документа за преузимање

Наслов
Списак овлашћених лица за вођење управног поступка и списак овлашћених лица за инспекцијску контролу у градској пореској управи
1 датотека(е) 22 Преузимања
7. септембра 2021.
Решење о одређивању лица за слободан приступ информацијама од јавног значаја у Градској пореској управи
1 датотека(е) 18 Преузимања
7. септембра 2021.
Захтев за издавање пореског уверења физичком лицу 2021
1 датотека(е) 112 Преузимања
21. јула 2021.
Образац захтева за плаћање дугованог пореза на рате правна лица и предузетнике 2021
1 датотека(е) 35 Преузимања
8. јула 2021.
Пореска пријава за истицање фирме на пословном простору 2021
1 датотека(е) 22 Преузимања
8. јула 2021.
Захтев за одлагање дуга ФИЗИЧКА ЛИЦА 2021
1 датотека(е) 21 Преузимања
8. јула 2021.
Захтев за ПОВРАЋАЈ јавних прихода 2021
1 датотека(е) 22 Преузимања
8. јула 2021.
Захтев за ПРЕКЊИЖАВАЊЕ јавних прихода 2021
1 датотека(е) 26 Преузимања
8. јула 2021.
Захтев за издавање ПОРЕСКОГ УВЕРЕЊА 2021
1 датотека(е) 83 Преузимања
8. јула 2021.
Упутство за процену вредности непокретности у циљу прибављања у јавну својину
1 датотека(е) 74 Преузимања
25. марта 2021.
ПРАВИЛНИК О ОБРАСЦИМА ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА О УТВРЂЕНОМ ОДНОСНО ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
1 датотека(е) 172 Преузимања
5. јануара 2021.
Пореска пријава ѕа утврђивање пореза на имовину ОБРАЗАЦ ППИ-2 2021
1 датотека(е) 304 Преузимања
5. јануара 2021.
Пореска пријава o утврђеном порезu на имовину ОБРАЗАЦ ППИ-1 2021
1 датотека(е) 175 Преузимања
5. јануара 2021.
Одлукa о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину
1 датотека(е) 1538 Преузимања
22. фебруара 2021.
Одлука о висини стопе пореза на имовину 2021.године
1 датотека(е) 355 Преузимања
22. фебруара 2021.
ПРИЈАВА СА ПОДАЦИМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ КОЈУ ОБВЕЗНИК НАКНАДЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПОДНОСИ ОРГАНУ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
1 датотека(е) 330 Преузимања
21. јула 2020.
Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину ОБРАЗАЦ ППИ-2 2020
1 датотека(е) 395 Преузимања
10. јула 2020.
Захтев за издавање пореског уверења ПРАВНОМ ЛИЦУ 2020
1 датотека(е) 259 Преузимања
9. јула 2020.
Захтев за издавање пореског уверења физичком лицу 2020
1 датотека(е) 377 Преузимања
9. јула 2020.
Захтев за ПРЕКЊИЖАВАЊЕ јавних прихода 2020
1 датотека(е) 269 Преузимања
10. јула 2020.
Захтев за одлагање плаћања дугованог пореза ФИЗИЧКА ЛИЦА 2020
1 датотека(е) 106 Преузимања
9. јула 2020.
ОБРАЗАЦ захтева за ПОВРАЋАЈ јавних прихода 2020
1 датотека(е) 138 Преузимања
10. јула 2020.
ПОРЕСКА ПРИЈАВА за утврђивање локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору 2020
1 датотека(е) 331 Преузимања
10. јула 2020.
Образац захтева за плаћање дугованог пореза на рате правна лица и предузетници 2020
1 датотека(е) 114 Преузимања
9. јула 2020.
Решење о одређивању лица за заштиту података личности у Градској пореској управи
1 датотека(е) 139 Преузимања
27. новембра 2019.
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на територији града Крагујевца
1 датотека(е) 574 Преузимања
12. новембра 2019.
Образац Захтева за одлагање плаћања дугованог пореза на рате за правна лица и предузетнике
1 датотека(е) 234 Преузимања
20. септембра 2019.
Пријава за утврђивање накнаде за заштиту и унапређење животне средине града Крагујевца
1 датотека(е) 500 Преузимања
2. априла 2019.
Пријава за утврђивање локалне комуналне таксе за држање средстава за игру (забавне игре)
1 датотека(е) 215 Преузимања
22. фебруара 2019.
Годишњи план инспекцијског надзора за 2019.годину градске пореске управе
1 датотека(е) 166 Преузимања
12. фебруара 2019.
Годишњи извештај о раду и показатељи делотворности инспекцијског надзора за 2018. годину
1 датотека(е) 128 Преузимања
12. фебруара 2019.
Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину (Нов образац ППИ-2,који се подноси почев од 01.01.2019.г)
1 датотека(е) 2068 Преузимања
14. јануара 2019.
Пореска пријава о утврђеном порезу на имовину (Нов образац ППИ-1, који се подноси почев од 01.01.2019.г)
1 датотека(е) 886 Преузимања
14. јануара 2019.
Правилник о изменама и допунама правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину
1 датотека(е) 354 Преузимања
14. јануара 2019.
Одлука о допуни одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на територији града Крагујевца
1 датотека(е) 933 Преузимања
21. децембра 2018.
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019.годину
1 датотека(е) 1974 Преузимања
21. децембра 2018.
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017.годину на територији Града Крагујевца
1 датотека(е) 194 Преузимања
28. августа 2018.
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018.годину
1 датотека(е) 337 Преузимања
28. августа 2018.
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОРЕСКОГ УВЕРЕЊА – ПРАВНОМ ЛИЦУ
1 датотека(е) 810 Преузимања
28. августа 2018.
Правилник о обрасцима пореских пријава
1 датотека(е) 148 Преузимања
28. августа 2018.
ОДЛУКА О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
1 датотека(е) 355 Преузимања
28. августа 2018.
Контролна листа бр.2
1 датотека(е) 124 Преузимања
28. августа 2018.
Одлука о утврђивању просечних цена одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији града Крагујевца
1 датотека(е) 123 Преузимања
28. августа 2018.
Одлука о утврђивању просечних цена одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину на територији града Крагујевца
1 датотека(е) 143 Преузимања
28. августа 2018.
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ – ВОДИЧ КРОЗ ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ЗА ГРАЂАНЕ
1 датотека(е) 306 Преузимања
28. августа 2018.
ПОРЕСКА ПРИЈАВА О УТВРЂЕНОМ ПОРЕЗУ НА ИМОВИНУ (образац ППИ-1)
1 датотека(е) 125 Преузимања
28. августа 2018.
План инспекцијског надзора инспектора за канцеларијску, теренску контролу и наплату за 2018.годину
1 датотека(е) 103 Преузимања
28. августа 2018.
Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину
1 датотека(е) 137 Преузимања
28. августа 2018.
Образац захтева за одлагање плаћања дугованог пореза на рате за физичка лица
1 датотека(е) 508 Преузимања
20. септембра 2019.
ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
1 датотека(е) 671 Преузимања
28. августа 2018.
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОРЕСКОГ УВЕРЕЊА
1 датотека(е) 253 Преузимања
28. августа 2018.
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018.годину
1 датотека(е) 119 Преузимања
28. августа 2018.
ОДЛУКА О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
1 датотека(е) 223 Преузимања
28. августа 2018.
Упутство за поступање по захтевима пореских обвезника за одлагање плаћања дугованог пореза
1 датотека(е) 118 Преузимања
28. августа 2018.
Одлука о утврђивању просечних цена одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији града Крагујевца
1 датотека(е) 258 Преузимања
28. августа 2018.
ПОРЕСКА ПРИЈАВА – за утврђивање локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору
1 датотека(е) 500 Преузимања
28. августа 2018.
ПОРЕСКА ПРИЈАВА – за утврђивање накнаде за коришћење грађевинског земљишта
1 датотека(е) 154 Преузимања
28. августа 2018.
Одлука о утврђивању просечних цена одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији града Крагујевца
1 датотека(е) 101 Преузимања
28. августа 2018.
Локални јавни приходи које администрира ГПУ
1 датотека(е) 118 Преузимања
28. августа 2018.
ОДЛУКА О ВИСИНИ СТОПЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
1 датотека(е) 183 Преузимања
28. августа 2018.
Контролна листа бр.1
1 датотека(е) 125 Преузимања
28. августа 2018.