В.Д. начелника Милијана Ратковић, магистар економских наука из Крагујевца